De eerste uitgave van het SGWB-Contact 2018 staat in het teken van een terugblik op 2017 en een blik op de toekomst voor 2018.

Kijken we terug op het afgelopen jaar, dan denk ik aan:

•  een stijging van het ledenaantal met 1.582. Het aantal leden bedraagt momenteel 11.510; •  een grote stijging van het aantal deelnemers aan georganiseerde wandeltochten. Dit, ondanks dat zes tochten niet zijn doorgegaan;
•  het aanmelden van nieuwe wandelsportorganisaties en Plaatselijke Regelings Commissies Avondvierdaagse. Waarbij ook een kanttekening geplaatst moet worden. Het bestuur ziet dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor het organiseren van de SGWB-Avondvierdaagse in diverse plaatsen;
• uitbreiding van de RCA met twee nieuw leden; •  voor uitbreiding van de commissie Protec is een wervingsadvertentie in het vorige SGWB-Contact geplaatst;
•  de crash van onze website halverwege het jaar.  Daar waar andere organisaties enige tijd moeten wachten totdat deze weer in de lucht zou zijn, is de SGWB gelukkig maar enkele dagen de lucht uit geweest. Waar een kleine (vrijwilligers) organisatie, toch groot in kan zijn.
•  het verspreiden van ons Wandelprogramma 2018 in een nog grotere oplage dan in 2017.

Een blik op de toekomst, een stip op de horizon, geeft voor 2018 aan:
•  uitbreiding van het aantal wandeltochten. Mede door nieuw aangesloten wandelsportorganisaties;
• uitbreiding van het aantal leden; •  het uitrollen van een nieuw systeem voor het inschrijven van deelnemers aan de SGWB-Avondvierdaagse;
•  het nog meer gebruik maken van social media (Facebook, website, enz.) om het bereik van de SGWB nog groter te maken;
•  het maximaal blijven ondersteunen van wandelsportorganisaties en Plaatselijke Regelingscommissies Avondvierdaagse bij het organiseren van hun activiteiten;

• een nog steeds gezonde financiële organisatie.
•  Dit jaar bestaat de SGWB-Avondvierdaagse 75 jaar (U weet toch, de Avondvierdaagse is in 1940 bij de SGWB ontstaan). De oudste organisatieplaatsen zijn Amersfoort en Utrecht.  Beide bestaan in 2018 75 jaar.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, want de SGWB is en blijft in beweging als dé wandelsportbond van Nederland.

Ik sluit af met de woorden die Ruud Koning eerder tijdens een algemene vergadering uitgesproken heeft: SGWB, de steeds groter wordende bond. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.
Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig en gezond 2018.  De bij de SGWB aangesloten wandelsportorganisaties rekenen ook dit jaar weer op uw komst!!! Ook zij zijn er klaar voor.

Luc Pietersen, voorzitter.

Klik hier voor het complete Blad

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3825PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174