Het lidmaatschap van de SGWB  wordt voor een periode van één kalenderjaar aangegaan, met stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tot uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar.

De lidmaatschapskaart voor 2017 ontvangt u samen met het SGWB contact dat begin februari uitkomt. Dit onder voorwaarde dat uw contributie is voldaan.

Als lid ontvangt u:

  • Korting bij de meeste onder auspiciën van de SGWB georganiseerde wandeltochten;
  • Jaarlijks, in november, gratis het SGWB Wandelprogramma van het volgende jaar;
  • Minimaal zesmaal (6x) per jaar gratis het ledenmagazine SGWB Contact, waarin opgenomen; algemene informatie van de SGWB,  de SGWB wandelagenda voor de komende periode en impressies van wandeltochten;
  • Verzekering bij  deelname (inschrijving) aan een SGWB wandeltocht;
  • Minimaal tweemaal per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een algemene vergadering van de SGWB. Met uw stem heeft u rechtstreeks invloed op het door de SGWB gevoerde beleid.

Tarieven

In onderstaand overzicht treft u de tarieven die door de SGWB gehanteerd worden voor het jaar 2017.

Persoonlijke leden…………………………………………………… € 17,50
Gezinslidmaatschappen……………………………………………. € 30,00
Wandelsportorganisaties:
Verenigingen………………………………………………………… € 21,00
– Senior leden   (vanaf 18 jaar) …………………………………… €   4,00
– Jeugdleden / per lid………………………………………………. €   0,75
Organisatie comités € 21,00
– Senior leden (max. 7 pers.) …………………………………….. €   4,00
Schoolvereniging / Speeltuinvereniging / andere Organisaties:
– Verenigingscontributie …………………………………………… € 16,00
– Senior leden (vanaf 18 jaar) ……………………………………. €   4,00
– Jeugdleden / per lid………………………………………………. €   0,75
SGWB Contact ……………………………………………………… €   4,50
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3825PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174