Welkom op de website van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

Een bond voor en door wandelaars en wandelsportorganisaties.


 

SGWB Blauw kader breegkader

Zoals ieder jaar maakt het bestuur de balans op. Eens even bewust stilstaan bij hoe het het afgelopen jaar verliep. Als ik 2019 moet samenvatten in één woord, dan is dat dankbaarheid. Dankbaarheid naar alle bestuur- en commissieleden. Maar vooral ook naar al die vrijwilligers, die het ieder jaar weer mogelijk maken dat wandelaars deelnemen aan de door bij de SGWB aangesloten wandelsportorganisaties georganiseerde wandeltochten en de plaatselijke regelingscommissies Avondvierdaagse, die het mogelijk maken dat meer dan bijna 58.000 deelnemers vier avonden plezier hebben met hun deelname aan die Avondvierdaagse.

Kijk ik terug naar het afgelopen jaar, dan denk ik aan:

 • - Het ledenaantal van de SGWB. Eind 2018 bedroeg 11.539 leden. Ondanks het bedanken voor het lidmaatschap van scholen, waarvan de leerlingen als lid stonden ingeschreven, bedraagt het aantal leden nu 12.014;
 • - Een iets minder aantal deelnemers aan wandeltochten. Dat mede is veroorzaakt door het niet doorgaan van wandeltochten wegens weersomstandigheden en het opheffen van wandelsportorganisaties;
 • - Eveneens een lichte daling van deelnemers aan de Avondvierdaagse.
 • - Het aanmelden van nieuwe wandelsportorganisaties, zoals eerder gememoreerd, en een stijging van het aantal individuele leden.
 • - Het bestuur ziet dat het steeds moeilijker wordt om in diverse plaatsen vrijwilligers te vinden voor het organiseren van de Avondvierdaagse. Het bestuur probeert door middel van het plaatsen van berichten op social media de zoektocht naar vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Daar waar het onvoldoende lukt om zelf vrijwilligers te vinden, wordt dit onder de aandacht van het betrokken gemeentebestuur gebracht. Dit heeft al verschillende malen succes tot gevolg gehad.
 • - In 2018 konden organisatoren van de Avondvierdaagse voor het eerst gebruik maken van een digitaal inschrijfsysteem. Vervolgens werd er onder de gebruikers een enquête gehouden over de functionaliteit. De uitkomsten hiervan werden gebruikt voor het verbeteren van het programma. Het resultaat hiervan was dat in 2019 bij inschrijving met Ideal betaald kon worden, waardoor meer plaatsen van het digitaal inschrijfsysteem gebruik hebben gemaakt. De verwachting is dat in 2020 het aantal nog verhoogd zal worden. Veel werkuren van Wim Freriks, met ondersteuning van Hans Oostveen, liggen hieraan ten grondslag.
 • - In 2019 kwam ook de SGWB wandelapp tot stand. Een app waar alle informatie van de SGWB, inclusief de wandelagenda en de data van de Avondvierdaagse, in is opgenomen.  
 • - Het verspreiden van ons Wandelprogramma 2020 in een grotere oplage dan vorig jaar. Ruim 6.500 stuks
 • - Tijdens de laatst gehouden algemene (technische) vergadering, 1 oktober jl. in Soest, heeft het bestuur van de SGWB het Jaarplan 2020 gepresenteerd. Hier is aandacht aan geschonken aan een veranderende samenstelling van het bestuur in 2020 alsmede het verder introduceren van de wandelapp en het doen van acquisitie om het ledenbestand van de SGWB te verhogen. 

Kijken we naar de toekomst, een stip aan de horizon, dan denk ik aan:

 • - Uitbreiding van het aantal wandeltochten, daar er weer nieuwe wandelsportorganisaties zich bij de SGWB aangesloten hebben;
 • - Verhoging van het aantal leden;
 • - Het (nog meer) verbeteren van het systeem digitaal inschrijven avondvierdaagse en de wandelapp;
 • - Het nog meer gebruik maken van social media (Facebook, website, enz.) om het bereik van de SGWB nog groter te maken;
 • - Het maximaal blijven ondersteunen van wandelsportorganisaties en PRC’s bij het organiseren van hun activiteiten;

Tot slot. Ik schrijf deze nieuwjaarswens met gemengde gevoelens, omdat ik tijdens een in november gehouden heisessie met het bestuur en de voorzitters van de commissies, heb aangegeven mij niet als bestuurslid tijdens de komende algemene vergadering in februari herkiesbaar te stellen. Met andere woorden: ik treed in februari ook af als voorzitter van de SGWB. Zes en een half jaar heb ik van het bestuur van de SGWB, waarvan enkele jaren als voorzitter, deel uit mogen maken. Een periode waarin ik veel geleerd heb. Nieuwe uitdagingen liggen echter in het verschiet, waarbij ik echter terug zal denken aan de plezierige tijd dat ik deel heb mogen uitmaken van de SGWB familie.

Wat ik echter wel weet, is dat ik een financieel gezonde organisatie achterlaat. Een organisatie die op haar taken is voorbereid en zich nog steeds kan voorstellen als dé wandelsportbond van Nederland.

Luc Pietersen,

voorzitter

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3824PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2020 Sticht Gooise Wandelsport Bond. Alle rechten voorbehouden.