Geachte organisatoren,

Als bestuur en Protec kunnen we u mededelen, dat de SGWB voor 2018 weer prachtige overeenkomsten heeft kunnen afsluiten met Landgoed Den Treek-Henschoten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Utrechts Landschap voor de SGWB Avondvierdaagse en de wandeltochten die onder de vlag van de SGWB worden georganiseerd.

We hebben van alle drie de vergunning verstrekkers prachtige complimenten ontvangen. De SGWB komt altijd haar afspraken na en er wordt niet gemarchandeerd met het aantal deelnemers.

SGWB Avondvierdaagseplaatsen en wandelsportorganisaties deze complimenten zijn ook voor jullie.

De SGWB is ook de enige ook de enige organisatie waarmee een collectieve overeenkomst is afgesloten. Dat we dit voor onze organisatie kunnen doen, daar mogen we met zijn allen best trots op zijn.

Wij wijzen u er nog wel op dat u tijdig de routes van de SGWB Avondvierdaagse en de wandeltochten aan de vergunning verstrekkers blijft toezenden. Want deze afspraak blijft van kracht.

Met vriendelijke groet

Bestuur SGWB