De SGWB is: 

  • opgericht op zesentwintig maart negentienhonderdvierendertig als District "Centrum" van de Nederlandse Unie voor de Wandelsport;
  • op vijfentwintig januari negentienhonderdzevenendertig voortgezet onder de naam "Stichtsch Gooische Wandelsport Bond" als onderdeel van de Nederlandsche Wandelsport Federatie;
  • op één januari negentienhonderdeenenveertig voortgezet onder de naam "Stichtsch Gooische Wandelsport Beoefenaars", als onderdeel van de Nederlandsche Wandelsport Bond;
  • op vierentwintig oktober negentienhonderdachtenvijftig als zelfstandige organisatie voortgezet onder de naam "Sticht Gooise Wandelsport Bond" waarvoor de Koninklijke goedkeuring verkregen werd op vijftien oktober negentienhonderdnegenenvijftig.
  • Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft bij haar beschikking van  12 maart 1984 de Koninklijke Erepenning toegekend aan de Sticht Gooise Wandelsport Bond.
  • Per 1 januari 2015 fuseerde de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) met de KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) in de KWBN.
    De SGWB is niet in deze fusie meegegaan. Hierdoor zijn de regionale verenigingsgrenzen vervallen en is het werkgebied voor de SGWB uitgebreid tot heel Nederland.

 

De SGWB:

Organiseert wandeltochten met een bijzondere aandacht voor de natuur en natuurlijk wandelen in al haar facetten. Er worden door de SGWB van oudsher veel wandelingen georganiseerd door natuurgebieden in de provincie Utrecht, zoals het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Landgoed Den Treek - Henschoten.

Verder wordt er regelmatig gewandeld in het Gooi, op de Veluwe en in het Groene Hart. De SGWB heeft steeds meer wandeltochten in het wandelprogramma. 

Diverse wandeltochten rondom plaatsen en provincies van Nederland zijn te bezoeken. o.a. De Zaanstreek, Amsterdam, Breda e.o., Zandvoort en Etten-Leur en de Betuwe. De SGWB-wandelroutes zijn vaak voorzien van de herkenbare SGWB-pijlen: de gele ondergrond met de zwarte pijl en het SGWB-logo.

De SGWB organiseert wandeltochten in afstanden variërend van 5 tot 60 km. Het merendeel van deze wandeltochten vinden plaats in het weekend. Wekelijks, met uitzondering van de zomermaanden, zijn er echter op woensdag de Samen op Pad groepswandeltochten. De afstand van een tocht bedraagt ongeveer 25 kilometer.

Over al deze SGWB-wandeltochten vindt U in ons wandelprogramma extra informatie. Door te klikken op de wandeltocht vindt u nadere informatie over deze tocht en de organiserende SGWB-wandelsportorganisatie.

Daarnaast wordt in mei en juni jaarlijks in meer dan 40 plaatsen de "SGWB-Avondvierdaagse" georganiseerd. Daarover is op deze site diverse informatie te vinden.

De SGWB streeft ernaar om zijn leden en alle beoefenaars van de wandelsport een mooie wandelroute te presenteren waarbij zij onbezorgd kunnen genieten van de natuur en de gekozen route.

Graag tot ziens op onze wandeltochten of deelname aan de SGWB-Avondvierdaagse.

Het bestuur van de SGWB en zijn commissies.

Missie SGWB: 

 “Het is onze missie om via onze eigen activiteiten en middelen –vanuit onze waarden-, in samenwerking met anderen in Nederland, de wandelsport te stimuleren als gezonde vorm van ontspanning. In het bijzonder de aandacht voor de natuur en natuurlijk wandelen in al haar facetten.” 

Om de missie te kunnen volbrengen, hebben wij vertrouwen in onze persoonlijke en pragmatische aanpak. Waarbij interactie tussen de wandelaar, aangesloten wandelsportorganisaties en Plaatselijke Regelingscommissies Avondvierdaagse voorop staat en waarbij de betrouwbaarheid en identiteit van deze organisaties en haar positie wordt gewaarborgd.

Doelstelling SGWB: 

“Het is ons doel het organiseren en het beoefenen van de wandelsport te bevorderen en alles te doen wat hiertoe kan leiden of bevorderlijk kan zijn, en passend is binnen haar waarden en identiteit”