Leusden: Wandelgemeente 2017

Onlangs werden een aantal Nederlandse gemeenten genomineerd voor Wandelgemeente 2017. Leusden was een van de genomineerden. Leusden is nu uitverkozen tot de wandelgemeente 2017. Leusden is een gemeente die door de nodige wandeltochten van de SGWB wordt aangedaan. Daarom vinden wij het leuk dat Leusden is uitverkozen.  

Onderstaande tekst werd (samengevat) uitgesproken door Wim ten Brinke, verslaggever van ‘Te Voet’, tijdens de prijsuitreiking aan de gemeente Leusden voor haar benoeming tot Wandelgemeente 2017.

Mijn naam is Wim ten Brinke, ik ben verslaggever van ‘Te Voet’ en ik heb de eer u te vertellen dankzij welke kwaliteiten Leusden zich wandelgemeente van het jaar 2017 mag noemen. Om wandelkwaliteiten te bepalen ga je uit van de wensen van een wandelaar. Een van de belangrijkste is een mooi, afwisselend landschap.

Leusden heeft een eeuwenoud cultuurlandschap waar bosjes, bomenrijen, weiden, heidevelden en akkers elkaar afwisselen. Weliswaar heeft het door modernisering en schaalvergroting in de landbouw wat van zijn kleinschaligheid verloren, maar dankzij de vele houtwallen, lanen en bosjes is er veel van de oude charme bewaard. Het is heerlijk om hier over de onverharde paden van dit door groene linten verkavelde landschap te wandelen. Steeds wisselt het uitzicht, steeds is er weer een nieuw gezichtspunt op de wereld om je heen.

Eeuwenoud, en tegelijk volop in ontwikkeling. De Modderbeek is getransformeerd van afvoersloot naar ecologische verbindingszone. Zijn oude bochten heeft ie teruggekregen en toen ik er een paar dagen geleden langsliep vlogen kieviten op, vol lawaai om de aandacht van hun nesten af te leiden.

Maar goed, met één mooi clustertje landschappelijke variatie en mooie wandelpaden word je natuurlijk geen wandelgemeente van het jaar. Er is meer voor nodig. Laten we eerst eens naar de route kijken, die Leusden mij liet wandelen. Wat bleek: de groene linten rond Zandbrink vind je ook terug in de buitenwijken.

Een onverhard wandelpad slingert over de Liniedijk, die in vroeger tijden de verdediging van Nederland diende. Moderne krijgstechnieken hebben de linie overbodig gemaakt vanuit oorlogsoptiek, maar niet vanuit wandel- en natuurperspectief, want de lange aarden wal dient nu als beschermingslinie, die de bebouwing op veilige afstand weet te houden. Op de Asschatterkeerkade oogt het landschap vanaf de verhoogde, beboste kade open en wijd, later meer besloten door de houtwallen die als perceelscheidingen tussen de weilanden het landschap verkleinen.

Voorbij de Zandbrinkhoeve oogt het wandellandschap subtiel anders, want er verschijnen oude boerderijtjes in beeld en halfvergane kippenhokken. Daar ligt ook de Kieftkamp, een langgerekte wat hoger liggende akker, een klein contrast vormend met het dal van de Barneveldsche Beek die vanaf de Veluwe stroomt en waarlangs de route verdergaat, opnieuw onverhard.

Weer zijn er boomsingels, maar dit keer niet ter verdediging: hun ontstaan is verbonden met het eeuwenoude cultuurlandschap waar de groene linten onder andere veekering, windkeerder en leverancier van hout waren. Nu zijn het ecologische verbindingszones, een abstract begrip dat concreet wordt als er ineens reeën het bospad oplopen.

Tenslotte, rond de Barneveldsche Beek is het landschap vernieuwd. Bij stuwen zijn snelstromende vistrappen zijn gemaakt. En de beek heeft voor een deel weer het oude, bochtige karakter teruggekregen. Er zijn grote waterplassen gecreëerd om in tijden van veel neerslag water op te vangen. In dit waterrijke land slingert het voetpad langs beek en waterplas, de Sint Jan van Amersfoort aan de horizon.

Samengevat: een mooie wandelroute, ijzersterk op de Liniedijk en in de oude en nieuwe landschappen langs de Barneveldsche Beek. Wel is er een dipje als je halverwege de route over een fietspad langs een verkeersweg moet, maar dat stukje wandelcorvee kom je verderop gemakkelijk te boven. De folder met de routebeschrijving en toeristische uitleg is helder en foutloos. Bovendien staan langs de route op enkele plekken informatiezuilen met veel lezenswaardigs over bezienswaardigheden.

Eén mooie route maakt een gemeente ook nog geen wandelkampioen. Leusden biedt meer mooie wandelingen, waarbij ook andere onderdelen van Leusdense landschappen (bijvoorbeeld de bossen en heide van Landgoed Den Treek-Henschoten) worden aangedaan. De Leusdense routes maken goed gebruik van de ligging van de gemeente op de overgang van beboste Heuvelrug naar het afwisselende cultuurlandschap van de Gelderse Vallei. Het gevarieerde landschap wordt volop benut.

En, ook van groot belang: er is een actieve, enthousiaste groep vrijwilligers. Zo werd een suggestie ter verbetering van de route direct overgenomen en aangepast – een snelle en alerte reactie. Daarnaast valt op dat de route heel precies en foutloos is beschreven in het wandelgidsje. De hier en daar toegevoegde achtergrondinformatie is functioneel, want geeft toelichting op wat je onderweg tegenkomt.

Verder doet Leusden veel op wandelgebied; er is een avondvierdaagse, in folders zijn vele wandelingen beschreven en er is een verwijzing naar Klompenpaden; dat zijn wandelroutes over boerenland, ontwikkeld in samenwerking met bewoners. Het allereerste pad werd 15 jaar geleden in Leusden geopend.

Tot zover het inhoudelijk oordeel, want daarnaast speelt de internetverkiezing een belangrijke rol. Met ruime meerderheid heeft Leusden gewonnen: wandelen in Leusden leeft. En dat feit is van groot belang geweest in het keuzeproces, want qua kwaliteit ontlopen de wandelmogelijkheden van de drie genomineerde gemeenten elkaar niet veel.

Nu Leusden gekozen is tot wandelgemeente van het jaar, kun je op je lauweren rusten. Dat zou zonde zijn. Laat de prijs een aanmoediging zijn om het wandelnetwerk van nog meer kwaliteit te voorzien. Ik noemde al de downloadmogelijkheden vanaf de VVV-site, maar nog meer denk ik aan onverharde dwarsverbindingen tussen al die mooie landschapsclusters. Volgens mij zijn er nog veel groene linten die niet voorzien zijn van een wandelpad. Maak gebruik van de enthousiaste vrijwilligers om daar naar nieuwe wandelmogelijkheden te zoeken, die verharde wegen kunnen omzeilen.

Dat is voor de nabije toekomst; voor nu staat de uitverkiezing tot wandelgemeente van 2017 voorop en wil ik Leusden van harte feliciteren met de uitverkiezing tot wandelgemeente van 2017.

Tot slot zou ik iedereen die daar tijd voor heeft willen aansporen te ervaren waarom juist die groene linten van Leusden zo’n aantrekkelijke wandelgemeente maken.

Beste mensen van Leusden: nogmaals van harte gefeliciteerd met de uitverkiezing.