BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:samenoppad.wandelen@gmail.com X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT DTSTART:20221207T090000Z DTEND:20221207T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:352ea495kbavh3elsj3j8glht3@google.com CREATED:20211228T165248Z DESCRIPTION:

VV DVOV

----------------------------------

Een g roepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10 :00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

-- --------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuu r met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stede lijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aanda cht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet t oegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toe gestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------- -------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---- -------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

Informatietel: 06-16384897&nbs p\; \; \; 026-3646096 \; \; \; \; / E-mail: j.lijkendijk @tele2.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https: //www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------sgwb-tz-SOP 109 LAST-MODIFIED:20221116T191942Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Rozendaal-Rheden TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230516T080000Z DTEND:20230517T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:42e637htajml6l4knomga9kmc1@google.com CREATED:20221112T190735Z DESCRIPTION:
Wandelsportvereniging Blauw Wit

-------- --------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelhei d 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.
Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------- -----------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverh arde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zu llen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken a an bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan. < br>
Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegesta an om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------- -----------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-- ---------------------------------

--------------------------------- -

----------------------------------

Informatie tel: 06-152 14903 0318514586 / E-mail: cwseij n@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen. nl


sgwb-tz-SOP 172

LAST-MODIFIED:20221115T190630Z LOCATION:Thomaslaan 8\, 6712 CM Ede\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:9e SOP 2-daagse Ede TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20231227T090000Z DTEND:20231227T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7np88mjrst9o65a018plcs1jtj@google.com CREATED:20221112T192736Z DESCRIPTION:
VV DOVO

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstan d: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsle den SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te f inishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.
< br>Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten z ien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Hon den en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 o f 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat t e drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te n uttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niet s moet\, maar niet alles mag!

----------------------------------- < br>
----------------------------------

Een groepswandeling: gemi ddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 0318514586 / E-mail: cwseijn@ca sema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl < br>
----------------------------------

sgwb-tz-SOP 176 LAST-MODIFIED:20221112T192736Z LOCATION:Verlengde Sportlaan 5\, 3905 AE Veenendaal\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:5e Kwintelooijentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20231108T090000Z DTEND:20231108T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:3nu04k3abv9j41h35j9ns1nm7o@google.com CREATED:20221112T192553Z DESCRIPTION:
Hotel Eethuys De Wormshoef

------------------------ ----------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfg eld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het s tartbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook ve rharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de b innensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardi gheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een ve rsnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen eten swaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------------------ -----------------

----------------------------------

------ ----------------------------

Informatie tel: 06-15214903 0318514 586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswa ndelen\, website: https://www. samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------
< br>sgwb-tz-SOP 175 LAST-MODIFIED:20221112T192553Z LOCATION:Dorpsstraat 192\, 6741 AS Lunteren\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:4e Wekeromsezandtocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20231101T090000Z DTEND:20231101T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:1hmt47e7lctumili865shj4mjr@google.com CREATED:20221112T192459Z DESCRIPTION:
Hotel/café Bakker

--------------------------------- -

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.5 0 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De toc hten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde weg en.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenstede n laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.
Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenru st en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

H et is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/dri nken te nuttigen.

----------------------------------

Ons mo tto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---------------------------- -------

----------------------------------

---------------- ------------------

Informatie tel: 06 19222117 020 6245209 06 51668828 / E-mail: marjansmeitink@ziggo.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: http s://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------------------- --

sgwb-tz-SOP 59 LAST-MODIFIED:20221112T192459Z LOCATION:Bakker in Vorden\, Dorpsstraat 24\, 7251 BB Vorden\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bossen\, boerderijen en kastelen. TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20231011T080000Z DTEND:20231011T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7ncilpv1feotqquanq6aokbpva@google.com CREATED:20221112T192334Z DESCRIPTION:
Steakhouse Cunera

--------------------------------- -

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4. 50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:4 5 uur te finishen!

----------------------------------

De to chten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde we gen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensted en laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden. < br>
Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenr ust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnaperin g en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/dr inken te nuttigen.

----------------------------------

Ons m otto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------------------- --------

----------------------------------

--------------- -------------------

Informatie tel: 06-15214903 0318514586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppa d-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-t z-SOP 174 LAST-MODIFIED:20221112T192334Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1e Rondje mooi Rhenen TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20231004T080000Z DTEND:20231004T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7nfhcal4lstku0pb7ljl0kr61j@google.com CREATED:20221112T192232Z DESCRIPTION:
VV Amsvorde

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Af stand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur t e finishen!

----------------------------------

De tochten g aan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.
Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden late n zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wa t te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: N iets moet\, maar niet alles mag!

---------------------------------- -

----------------------------------

---------------------- ------------

Informatie tel: 06-34779173 033-4753431 / E-mai l: haditihe@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, websi te: https://www.samenoppad-wan delen.nl

---------------------------------- sgwb-tz-SOP 113 LAST-MODIFIED:20221112T192232Z LOCATION:Leusderweg 310\, 3818 CR Amersfoort\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Amersfoort TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230927T080000Z DTEND:20230927T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:27d26qj3817o6q557ucchpugb2@google.com CREATED:20221112T192108Z DESCRIPTION:Banninghal B.C. Badso

---------------------- ------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 k m p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrij fgeld: €3\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We probere n rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------
De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaar digheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderwe g 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekenin g!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen et enswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------
Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---------------- -------------------

----------------------------------

---- ------------------------------

Informatie tel: 06-53500373 / E-mail: hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen \, website: https://www.sameno ppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 156

LAST-MODIFIED:20221112T192108Z LOCATION:Banningstraat 3\, 3769 AA Soesterberg\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:8-je Soesterberg TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230913T080000Z DTEND:20230913T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:78smbab75o98tv6t92ipm2h2u0@google.com CREATED:20221112T192004Z DESCRIPTION:

Zalencentrum Nieuw Salem


------ ----------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelh eid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.
< br>U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.
We proberen rond 15:45 uur te finishen!

--------------------- -------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onve rharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenru st krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is vo or eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toeges taan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------- -------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

------------------------------- ---

----------------------------------

Informatie tel: 06-1 5214903 0318514586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Sam en Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

---------------------- ------------

sgwb-tz-SOP 173 LAST-MODIFIED:20221112T192004Z LOCATION:De Lei 86\, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1e Rondje mooi Langbroek TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230830T080000Z DTEND:20230830T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:6r9nfk8c6431ioo7guo5u3gpcq@google.com CREATED:20221112T191628Z DESCRIPTION:
café t Wachtje

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Af stand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bonds leden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te f inishen!

----------------------------------

De tochten gaan v eelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zie n en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 w agenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te dri nken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze s tart- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttige n.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

--- -------------------------------

----------------------------------
Informatie tel: 06-22212990 0182-384654 06-22212990 / E-mail: h a.bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website : https://www.samenoppad-wande len.nl

----------------------------------sgwb-t z-SOP 142 LAST-MODIFIED:20221112T191826Z LOCATION:Tulpstraat 1\, 2223 HN Katwijk aan Zee\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Katwijk TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230823T080000Z DTEND:20230823T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7klbi1qgtns7243u7bqemonnf0@google.com CREATED:20221112T191607Z DESCRIPTION:
Cultureel Centrum Meander

------------------------- ---------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p /u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfge ld: € 3\,50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het s tartbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook ve rharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de b innensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardi gheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een ve rsnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen eten swaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------------------ -----------------

----------------------------------

------ ----------------------------

Informatie tel: 06-11838445 073 532 5286 0343 551767 / E-mail: mvdberg@home.nl

Stichting Samen Op Pa d groepswandelen\, website: ht tps://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------ ----

sgwb-tz-SOP 178 LAST-MODIFIED:20221112T191607Z LOCATION:Meanderplein 3\, 5271 GC Sint-Michielsgestel\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bossche Bollentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230816T080000Z DTEND:20230816T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:5cukmmvvmsu10fkgjolegtgnb2@google.com CREATED:20221112T191452Z DESCRIPTION:
Restaurant Bloem pannenkoeken

--------------------- -------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschri jfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op he t startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We prober en rond 15:45 uur te finishen!

---------------------------------- < br>
De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook d e binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaa rdigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderw eg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekeni ng!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen e tenswaren/drinken te nuttigen.

---------------------------------- < br>
Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------- --------------------

----------------------------------

Een groepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

------------ ----------------------

Informatie tel: 06 23620243 0318 622733 / E-mail: diny_meurs@hotmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswa ndelen\, website: https://www. samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------
< br>sgwb-tz-SOP 177 LAST-MODIFIED:20221112T191452Z LOCATION:Verlengde Arnhemseweg 99\, 6718 SM Ede\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:3e Edese Natuurlandschapswandeling TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230621T080000Z DTEND:20230621T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:1r8fj0tsd21uq0fl5cvedkt7mv@google.com CREATED:20221112T191332Z DESCRIPTION:
Leidsche Luchtvaartclub "Kikkerpolder"

------------ ----------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.
Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U k unt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

--------------------------- -------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan b ezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.
< br>Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust kri jgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eig en rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan o m eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------------- -------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------ -----------------------------

----------------------------------
----------------------------------

Informatie tel: 06 3089112 9 071 5219465 / E-mail: j.kettenis1@kpnplanet.nl

Stichting S amen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------- --------------

sgwb-tz-SOP 163 LAST-MODIFIED:20221112T191332Z LOCATION:Oegstgeesterweg 4\, 2334 BZ\, Leiden SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Stadstocht Leiden TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230614T080000Z DTEND:20230614T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7dstrh5jchl5pv8s9ma4k9cdet@google.com CREATED:20221112T191216Z DESCRIPTION:
Wijkgebouw Hart van Meerdervoort

------------------ ----------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\ ,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Insc hrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We pro beren rond 15:45 uur te finishen!

--------------------------------- -

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we oo k de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan beziens waardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Ond erweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rek ening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eige n etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------------------- -

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------------ -----------------------

----------------------------------

----------------------------------

Informatie tel: 06-28174365 / E-mail: q.hoogland@gmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswan delen\, website: https://www.s amenoppad-wandelen.nl

----------------------------------
sgwb-tz-SOP 154 LAST-MODIFIED:20221112T191216Z LOCATION:Perkstraat 57\, 3333 VE\, Zwijndrecht SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Mooi Zwijndrecht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230607T080000Z DTEND:20230607T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:0gmcl29mj9paqlh0murkg9ccvr@google.com CREATED:20221112T191119Z DESCRIPTION:
De Krooshof

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Af stand: 25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur t e finishen!

----------------------------------

De tochten g aan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.
Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden late n zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wa t te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: N iets moet\, maar niet alles mag!

---------------------------------- -

----------------------------------

---------------------- ------------

Informatie tel: 06 29043571 0345 642190 06-54950 197 / E-mail: p.g.oskam@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswand elen\, website: https://www.sa menoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 20 LAST-MODIFIED:20221112T191119Z LOCATION:Sidewende 1\, 4122 GG Zijderveld\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Verwentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230531T080000Z DTEND:20230531T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:115u3sj65b4ecgelod1a6f256f@google.com CREATED:20221112T190838Z DESCRIPTION:
Hotel Eethuys De Wormshoef

------------------------ ----------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfg eld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het s tartbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook ve rharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de b innensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardi gheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een ve rsnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen eten swaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------------------ -----------------

----------------------------------

------ ----------------------------

Informatie tel: 06 21544310 0318 48 4 936 / E-mail: n.vanee2@chello.nl

Stichting Samen Op Pad groep swandelen\, website: https://w ww.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------
sgwb-tz-SOP 152 LAST-MODIFIED:20221112T190920Z LOCATION:Dorpsstraat 192\, 6741 AS Lunteren\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Lunteren TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230510T080000Z DTEND:20230510T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:1v5cf7apvpfhfcld47qfh4qlqg@google.com CREATED:20221112T190520Z DESCRIPTION:
VV Amsvorde

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Af stand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur t e finishen!

----------------------------------

De tochten g aan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.
Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden late n zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wa t te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: N iets moet\, maar niet alles mag!

---------------------------------- -

----------------------------------

---------------------- ------------

Informatie tel: 06-34779173 033-4753431 / E-mai l: haditihe@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, websi te: https://www.samenoppad-wan delen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 113 LAST-MODIFIED:20221112T190520Z LOCATION:Leusderweg 310\, 3818 CR Amersfoort\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Amersfoort TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230503T080000Z DTEND:20230503T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:742akpgsa4tcqqgf8ge4jkl71e@google.com CREATED:20221112T190354Z DESCRIPTION:
VV. Zeewolde

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

A fstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bo ndsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tus sen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden la ten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.
Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust e n 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het i s op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-------------------------------- ---

----------------------------------

-------------------- --------------

Informatie tel: 06-53500373 / E-mail: hsmede ma@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 158 LAST-MODIFIED:20221112T190354Z LOCATION:VV Zeewolde\, Horsterweg 202\, 3893 AA Zeewolde\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:8-je Zeewolde TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230426T080000Z DTEND:20230426T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2vvbk2bkshuhsl6u59suoaeov7@google.com CREATED:20221112T190212Z DESCRIPTION:
Pannenkoekenhuis De Stapelbakker

------------------ ----------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\ ,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Insc hrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We pro beren rond 15:45 uur te finishen!

--------------------------------- -

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we oo k de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan beziens waardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Ond erweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rek ening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eige n etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------------------- -

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------------ -----------------------

----------------------------------

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 0 318514586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad gr oepswandelen\, website: https: //www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 171 LAST-MODIFIED:20221112T190212Z LOCATION:Oude Waag 21\, 4153 RC Beesd\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1e Rondje Linge TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230419T080000Z DTEND:20230419T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2dvhn5v7uq1vk69dks45u1b8go@google.com CREATED:20221112T190052Z DESCRIPTION:
Tennis vereniging De Gevers

----------------------- -----------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijf geld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook v erharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaard igheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een v ersnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening !

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen ete nswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------- ------------------

----------------------------------

Een g roepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

-------------- --------------------

Informatie tel: 06 30891129 071 5219465 / E-mail: j.kettenis1@kpnplanet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswa ndelen\, website: https://www. samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------
< br>sgwb-tz-SOP 162 LAST-MODIFIED:20221112T190052Z LOCATION:Jonkheer Geverssportcomplex\, Gooweg 26\, 2203 AB Noordwijk\, Nede rland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bloem en Zeetocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230412T080000Z DTEND:20230412T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:79p2ep4sftc43r4bihl5s4ohit@google.com CREATED:20221112T185941Z DESCRIPTION:
Dorpshuis Angeren

--------------------------------- -

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4. 50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:4 5 uur te finishen!

----------------------------------

De to chten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde we gen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensted en laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden. < br>
Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenr ust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnaperin g en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/dr inken te nuttigen.

----------------------------------

Ons m otto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------------------- --------

----------------------------------

--------------- -------------------

Informatie tel: 06-16384897 026-3646096 / E-mail: j.lijkendijk@tele2.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandel en\, website: https://www.same noppad-wandelen.nl

----------------------------------

s gwb-tz-SOP 161 LAST-MODIFIED:20221112T185941Z LOCATION:Dorpshuis Angeren\, Emmastraat 23\, 6687 BP Angeren\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Lingewaal TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230405T080000Z DTEND:20230405T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:3rpv1hjve1vgn7hpruss054nl9@google.com CREATED:20221112T185826Z DESCRIPTION:
Bospalvijoen 't Leesten

--------------------------- -------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u .

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld : € 3\,50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het sta rtbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen ro nd 15:45 uur te finishen!

----------------------------------
De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verh arde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de bin nensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigh eden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een vers napering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening! < br>
Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etensw aren/drinken te nuttigen.

----------------------------------
Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-------------------- ---------------

----------------------------------

-------- --------------------------

Informatie tel: 06-42505364 / E- mail: stegeman.gb@telfort.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\ , website: https://www.samenop pad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb -tz-SOP 180 LAST-MODIFIED:20221112T185826Z LOCATION:Hoenderloseweg 191 \, 7339 GG\, Ugchelen SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:8-jeUgchelen TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20230329 DTEND;VALUE=DATE:20230330 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7opcbe5gaefabho18jkiu3i55l@google.com CREATED:20221112T182206Z DESCRIPTION:
Gasterij 't Nennetje

------------------------------ ----

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u. < br>
Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 3\,50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startb ureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnen steden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardighede n.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 bin nenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnap ering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etensware n/drinken te nuttigen.

----------------------------------

O ns motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------- ------------

----------------------------------

----------- -----------------------

Informatie tel: / E-mail: Verionic a.b@ziggo.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl< /a>

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 179 LAST-MODIFIED:20221112T182206Z LOCATION:Woensbergweg 5\, 1272 JP Huizen\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Gooise Heide TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230322T090000Z DTEND:20230322T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:015diol7ojcth3salg6n0dn8hp@google.com CREATED:20221112T182049Z DESCRIPTION:
VV SC Rheden

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

A fstand: 25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bon dsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tuss en ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen. < br>
Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden lat en zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en w at te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------------------------- --

----------------------------------

en groepswandeling: g emiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

------------------------------- ---

Informatie tel: 06-16384897 026-3646096 / E-mail: j.lijk endijk@tele2.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website:
https://www.samenoppad-wandelen. nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 164 LAST-MODIFIED:20221112T182049Z LOCATION:SC Rheden\, IJsselsingel 91\, 6991 ZR Rheden\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:De Klim naar de Posbank TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230315T090000Z DTEND:20230315T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2tr4iq5k2n5ptdgl04r2kth668@google.com CREATED:20221112T181917Z DESCRIPTION:
Sporthal De Sportwaard

---------------------------- ------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 3\,50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het star tbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen ron d 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verha rde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binn ensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardighe den.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 b innenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versn apering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!
Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswa ren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------------- --------------

----------------------------------

--------- -------------------------

Informatie tel: 06-22212990 0182-38465 4 06-22212990 / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

--------------------------- -------

sgwb-tz-SOP 181 LAST-MODIFIED:20221112T181917Z LOCATION:Oude Bosscheweg 6\, 5301 LA Zaltbommel\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Zaltbommel TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230308T090000Z DTEND:20230308T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:3kvgkss91njvjqeurofq683cl7@google.com CREATED:20221112T181809Z DESCRIPTION:
Rugby Club Spakenburg Sportpark De Vinken

--------- -------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.
< br>We proberen rond 15:45 uur te finishen!

------------------------ ----------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverha rde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zul len we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aa n bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.
Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaa n om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------------------------ ----------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--- --------------------------------

----------------------------------

Een groepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 0 318514586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad gr oepswandelen\, website: https: //www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 169 LAST-MODIFIED:20221112T181809Z LOCATION:Rugby Club Spakenburg | RCS\, De Kronkels 10\, 3752 LM Bunschoten- Spakenburg\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1e Rondje Spakenburg TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230301T090000Z DTEND:20230301T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:709ck3echnq6c9jdu3o6q1n634@google.com CREATED:20221112T181620Z DESCRIPTION:
VV 't Vliegdorp

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.
Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De toch ten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wege n.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrus t en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

He t is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drin ken te nuttigen.

----------------------------------

Ons mot to: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------------- ------

----------------------------------

----------------- -----------------

Informatie tel: 06-53500373 / E-mail: hsm edema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl">https://www.samenoppad-wandelen .nl

---------------------------------- sgwb-tz-SOP 157 LAST-MODIFIED:20221112T181620Z LOCATION:Kerklaan 10\, 3712 BG Huis Ter Heide\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:8-je Huis ter Heide TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230222T090000Z DTEND:20230222T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:1c4rphfbp6no50l8if8tusc4c4@google.com CREATED:20221112T181501Z DESCRIPTION:
Dorpshuis Hart van Austerlitz

--------------------- -------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrij fgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We probere n rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------
De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaar digheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderwe g 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekenin g!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen et enswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------
Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---------------- -------------------

----------------------------------

---- ------------------------------

Informatie tel: 06-10347516 030-2 287569 06 86625050 / E-mail: phalff@ziggo.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

---------------------------- ------

sgwb-tz-SOP 141 LAST-MODIFIED:20221112T181501Z LOCATION:Dorpshuis Hart van Austerlitz\, Schoolweg 2\, 3711 BP Austerlitz\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Pyramidetocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230215T090000Z DTEND:20230215T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:5dtvijsdds6pq9lacompndget3@google.com CREATED:20221112T181345Z DESCRIPTION:
Welzijnscentrum SWOS

------------------------------ ----

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u. < br>
Afstand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbur eau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15 :45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenst eden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binne nrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnaper ing en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!
Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/ drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

------------------------- ----------

----------------------------------

------------- ---------------------

Informatie tel: 06-22212990 0182-384654 06-22212990 / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: htt ps://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------- ---

sgwb-tz-SOP 82 LAST-MODIFIED:20221112T181345Z LOCATION:Oranjeplaats 45\, 2871 TL\, Schoonhoven SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Tussen Lek en IJssel TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230208T090000Z DTEND:20230208T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:1k6ecjbgrlp3iqnocgj9tlqriv@google.com CREATED:20221112T181219Z DESCRIPTION:
Restaurant Intratuin

------------------------------ ----

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u. < br>
Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4\,50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startb ureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnen steden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardighede n.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 bin nenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnap ering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etensware n/drinken te nuttigen.

----------------------------------

O ns motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------- ------------

----------------------------------

----------- -----------------------

Informatie tel: 06-15214903 0318514586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandele n\, website: https://www.samen oppad-wandelen.nl

----------------------------------

sg wb-tz-SOP 170 LAST-MODIFIED:20221112T181219Z LOCATION:Burgemeester Aschofflaan 1\, 3772 MV Barneveld\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1e Jan van Schaffelaartocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230125T090000Z DTEND:20230125T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:4kq0lv44g8qh12rvb8hbj7a0u2@google.com CREATED:20221112T181039Z DESCRIPTION:
Zalencentrum "De Brug"

---------------------------- ------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 3\,50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het star tbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen ron d 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verha rde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binn ensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardighe den.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 b innenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versn apering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!
Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswa ren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------------- --------------

----------------------------------

--------- -------------------------

Informatie tel: 06-22212990 0182-38465 4 06-22212990 / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

--------------------------- -------

sgwb-tz-SOP 182 LAST-MODIFIED:20221112T181039Z LOCATION:Dunantlaan 1\, 2811 CA Reeuwijk\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Reeuwijkse Plassentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230111T090000Z DTEND:20230111T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:009ttsbnvoji650sn4asuc55r0@google.com CREATED:20221112T180306Z DESCRIPTION:
Voetbalclub DVOV

----------------------------------< br>
Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bon dsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.
< br>Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten z ien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te d rinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nutti gen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet \, maar niet alles mag!

-----------------------------------

- ---------------------------------

----------------------------------

Informatie tel: 06-16384897 026-3646096 / E-mail: j.lijkendi jk@tele2.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------sgwb-tz-SOP 86 LAST-MODIFIED:20221112T180932Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Beekhuizense bossentocht TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230118T090000Z DTEND:20230118T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:1n9fste4n50jlnbluo90s3rq4b@google.com CREATED:20221112T180852Z DESCRIPTION:
Recr.dorp De Ossenberg eetcafé De Bosrand

--------- -------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4.50 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.
We proberen rond 15:45 uur te finishen!

------------------------- ---------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverhar de maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zull en we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust k rijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor e igen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------------------------- ---------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---- -------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214 903 0318514586 / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen O p Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------------- --------

sgwb-tz-SOP 168 LAST-MODIFIED:20221112T180852Z LOCATION:Dwarsweg 1\, 3959 AC\, Overberg SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:3e Leersumse Plassentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20230104T090000Z DTEND:20230104T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:17upgo8b6rfb1tfdlddpckq7om@google.com CREATED:20221022T144915Z DESCRIPTION:

AV Pijnenburg

----------------------------- -----

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 Bo ndsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

B ij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en N ordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenr usten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

--------------- -------------------

----------------------------------

Informat ie tel: 06-53500373 \; \; \; \; \; \; \; \; / E-mail: hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

-------- --------------------------

sgwb-tz-SOP 155

LAST-MODIFIED:20221112T172535Z LOCATION:Wieksloterweg Oostzijde 107\, 3766 LT Soest\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:8-je Soest TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221026T080000Z DTEND:20221026T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:0igefan8r5bdhi7suossq6f23b@google.com CREATED:20211228T164957Z DESCRIPTION:

Hotel/café Bakker

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afst and:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondslede n SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen !

----------------------------------

De tochten gaan veelal doo r de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochte n in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

e xtra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walk ers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De b innenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocati e niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------- -----------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!< /p>

-----------------------------------

--------------------------- -------

----------------------------------

Informatietel: 06 19 222117 \; \; \; 020 6245209 \; \; \; \; / E-mai l: marjansmeitink@ziggo.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, we bsite: https://www.samenoppad-wandelen.nl

---------------------- ------------

sgwb-tz-SOP 59 LAST-MODIFIED:20220928T085323Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Bossen\, boerderijen en kastelen. Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221012T080000Z DTEND:20221012T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:4kkai09ie17i8sau2rkvcaq4rc@google.com CREATED:20211228T164655Z DESCRIPTION:

Steakhouse Cunera

\n

----------------------------------

\n

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

\n< p>Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

\n

Inschrijfgeld:€ 4\,00 B ondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

\n

Ukunt op het startbureau tus sen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

\n

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

\n

----------------------------------

\n

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.< /p>\n

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden lat en zien en

\n

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

\n

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

\n

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

\n

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en w at te drinken.

\n

De binnenrust is voor eigen rekening!

\n

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

\n

----------------------------------

\n

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

\n

--------------------------------- --

\n

----------------------------------

\n

We lopen over de mili taire erebegraafplaats op de Grebbeberg

\n

--------------------------- -------

\n

Informatietel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586& nbsp\; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

\n

Stichting Samen Op Pad groepswande len\, website: ht tps://www.samenoppad-wandelen.nl

\n

------------------------------ ----

\n

sgwb-tz-SOP 03

LAST-MODIFIED:20220926T121711Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Blauwe Kamertocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220921T080000Z DTEND:20220921T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:3g75erf2nhhci4798evakndnh6@google.com CREATED:20220309T220214Z DESCRIPTION:

'Hart vanMeerdervoort' \;

--------- -------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Insc hrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op h et startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We probere n rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

< p>De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verh arde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binn ensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardighede n.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenr ust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinke n te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Ni ets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----------------------------------

----------------------------- -----

Informatie tel: 06-28174365 \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; / E-mai l:q.hoogland@gmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, we bsite: https://www.samenoppad- wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-S OP 28

LAST-MODIFIED:20220913T163607Z LOCATION:Perkstraat 53\, 3333 VE Zwijndrecht\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop: Mooi Zwijndrecht startlokatie gewijzigd TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221005T080000Z DTEND:20221005T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2mra8rb2cc2cheqh8a8gtq127q@google.com CREATED:20211228T164540Z DESCRIPTION:

Startlokatie gewijzigd!

VV Ho ogland\, sportpark Langenoord

----------------------------------

< p>Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstan d:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochte n in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic wal kers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustloca tie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

-------- --------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles ma g!

-----------------------------------

------------------------ ----------

----------------------------------

Informatie tel: 0 6-34779173 \; \; \; 033-4753431 \; \; \; \; / E -mail: haditihe@casema.nl

Sti chting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------- --------------------

sgwb-tz-SOP 113

< /html-blob> LAST-MODIFIED:20220904T195223Z LOCATION:Sportlaan 30\, 3828 AZ Hoogland\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop Rondje Amersfoort startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221116T090000Z DTEND:20221116T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:13poabnhjbckro53kc8iro5qqm@google.com CREATED:20220830T203746Z DESCRIPTION:

Brandweerkazerne

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afsta nd:25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 Bondslede n SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen !

----------------------------------

De tochten gaan veelal doo r de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochte n in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

e xtra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walk ers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De b innenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocati e niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------- -----------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!< /p>

-----------------------------------

--------------------------- -------

----------------------------------

Informatietel: 06-30 708899 \; \; \; 0343-531725 \; \; \; \; / E-mai l: willemklitsie@hotmail.com

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, w ebsite: https://www.samenoppad -wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz- SOP 153

LAST-MODIFIED:20220830T205103Z LOCATION:Bosstraat 1\, 3971 XA Driebergen-Rijsenburg\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Lopend Vuurtje TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221109T090000Z DTEND:20221109T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:606t6bp577b42vldn7n3frn0ag@google.com CREATED:20211228T165127Z DESCRIPTION:

Restaurant De Panoven

--------------------- -------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbu reau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15: 45 uur te finishen!

----------------------------------

De tocht en gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen .

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden l aten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

H onden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 o f 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nutti gen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----- -----------------------------

----------------------------------

< p>Informatie tel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \;  \; \; / E-mail: cwseijn@casema. nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

< p>----------------------------------

sgwb-tz-SOP 106
LAST-MODIFIED:20220830T203929Z LOCATION:Panovenweg 18\, 6905 DW Zevenaar\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rijnwaardentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221228T090000Z DTEND:20221228T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2lejqmgqkog5km4ms3u0dqh3ih@google.com CREATED:20211228T165441Z DESCRIPTION:

BijAaltje aan de Linie

---------------- ------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\ ,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfge ld:€ 3\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het star tbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De to chten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde we gen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenstede n laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

< p>Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op o nze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nu ttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moe t\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

-- --------------------------------

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \;&nbs p\; \; \; / E-mail: cwseijn@case ma.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 147

LAST-MODIFIED:20220830T203605Z LOCATION:Zegheweg 49\, 3931 MR Woudenberg\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop "Grebbelinietocht" startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220914T080000Z DTEND:20220914T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:0tibhfnr9g64gbofspo2pdfr53@google.com CREATED:20211228T164226Z DESCRIPTION:

ProPersona Neder Veluwe

-------- --------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

In schrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We probe ren rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook ve rharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de bi nnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardighe den.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binne nrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnaperi ng en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

He t is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drin ken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----------------------------------

--------------------------- -------

Informatie tel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586&n bsp\; \; \; \; / E-mail: cws eijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl">https://www.samenoppad-wandelen .nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 135

LAST-MODIFIED:20220830T203308Z LOCATION:Wolfheze 2\, 6874 BE Wolfheze\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop "Groene Bedsteetocht" startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220907T080000Z DTEND:20220907T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2pmn5krj1huj2rn26d30786qf0@google.com CREATED:20211228T164115Z DESCRIPTION:

Startlokatie is gewijzigd

VV DeMeern

Tel. 030-6661923

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Af stand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsle den SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9 :00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finis hen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij to chten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten .

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

< p>De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust locatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

---- ------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alle s mag!

-----------------------------------

-------------------- --------------

----------------------------------

Informatie te l: 06-40832625 \; \; \; 0252-213391 \; \; \; \; / E-mail: castlelock22@gmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

-- --------------------------------

sgwb-tz-SOP 96 LAST-MODIFIED:20220821T073620Z LOCATION:Loenenseboslaan 2\, 3454 KB Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop: Stadstocht Haarzuilens Utrecht > Startlokatie is gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220615T080000Z DTEND:20220615T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:0p8bu60rc1puacca4hje6n02bc@google.com CREATED:20211228T163524Z DESCRIPTION:

Buurthuis Het Pallet

--------------- -------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5 \,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfg eld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het sta rtbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De t ochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde w egen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensted en laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wa t te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te n uttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets mo et\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

- ---------------------------------

----------------------------------< /p>

Informatie tel: 06 53738723 \; \; \; 0320-242868 \;&n bsp\; \; \; / E-mail: a.loos1 939@gmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen. nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 123

LAST-MODIFIED:20220514T204845Z LOCATION:Voorhof 18\, 8212 VA Lelystad\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop - Flevolandtocht -startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220831T080000Z DTEND:20220831T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:60si8oos130o7h0ecbt0ol7g9t@google.com CREATED:20211228T163856Z DESCRIPTION:

Café 't Wachtje

------------- ---------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschri jfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen r ond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnens teden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.< /p>

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

< p>----------------------------------

-------------------------------- --

Informatie tel: 06-22212990 \; \; \; 0182-384654 \ ; \; \; \; / E-mail: ha. bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, websit e: https://www.samenoppad-wand elen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 1 42

LAST-MODIFIED:20220425T022050Z LOCATION:Tulpstraat 1\, 2223 HN Katwijk aan Zee\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY: Let op: Rondje Katwijk startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220330T080000Z DTEND:20220330T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:4qk6phq93jda06vlhkraga8igt@google.com CREATED:20211228T162046Z DESCRIPTION:

RestaurantDe Bosrand = gewijzigde start plaats

----------------------------------

Een groepswandeli ng\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 1 0.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur insc hrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

-------------- --------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgevi ng zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust kr ijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eige n rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omei gen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------------------- -

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---------------- -------------------

----------------------------------

-------- --------------------------

Informatietel: 06-53500373 \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; / E-mail:hsmedema@hotmail.nl

StichtingSamen Op Pad groepswande len\, website: https://www.sam enoppad-wandelen.nl

----------------------------------

s gwb-tz-SOP 128

LAST-MODIFIED:20220316T094425Z LOCATION:Dorpsstraat 33\, 3749 AC Lage Vuursche SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Let op 8-tje Lage Vuursche - startplaats gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220824T080000Z DTEND:20220824T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2iodihhk64ou3ugk4jtt1o79ff@google.com CREATED:20211228T163723Z DESCRIPTION:

Restaurant de Fietser

--------------------- -------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen. < /p>

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden late n zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Hond en en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te dr inken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze st art- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen .

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, ma ar niet alles mag!

-----------------------------------

-------- --------------------------

----------------------------------

I nformatie tel: 06 23620243 \; \; \; 0318 622733 \; \;&n bsp\; \; / E-mail: diny_meurs@h otmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl< /a>

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 94

LAST-MODIFIED:20220309T205145Z LOCATION:Akulaan 2\, 6717 XR Ede\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:2e Edese natuurlandschapwandeling TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220420T080000Z DTEND:20220420T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:5f3hpo2n6668tjfghvvvhjvnhc@google.com CREATED:20211228T162622Z DESCRIPTION:

Kantine FC Lisse

------------------- ---------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbu reau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15: 45 uur te finishen!

----------------------------------

De tocht en gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen .

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden l aten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

H onden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 o f 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nutti gen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----- -----------------------------

----------------------------------

< p>Informatie tel: 06 53500373 \;  \; 0630891129 \;  \; &nbs p\;/ E-mail:
hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

--- -------------------------------

sgwb-tz-SOP 115

< /u>
LAST-MODIFIED:20220309T204819Z LOCATION:Spekkelaan 1\, 2161 GH Lisse\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bloem & Zeetocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220405T080000Z DTEND:20220406T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:5k3jp76p9ipg9iog87b6jcap2h@google.com CREATED:20211228T162314Z DESCRIPTION:

Fietscafé de Proloog

---------------------- ------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp /u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€8\ ,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 u ur te finishen!

----------------------------------

De tochten g aan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te dri nken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze sta rt- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maa r niet alles mag!

-----------------------------------

--------- -------------------------

Voor deze tweedaagse kan men ook per dag me ewandelen en inschrijven.

U betaald per dag € 4\,00. Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00korting.

Indien u beide dagen meewandelt ontvangt u een vaantje van de organisator.

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \;& nbsp\; \; / E-mail: cwseijn@casema.n l

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 103

LAST-MODIFIED:20220309T204700Z LOCATION:Allemanswaard 27\, 3958 KA Amerongen\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:2-daagse Amerongen TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220316T090000Z DTEND:20220316T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2up5usv6ei5uteob842brp8rtb@google.com CREATED:20211228T161729Z DESCRIPTION:

LET OP !!!!!!! \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; LET OP !!!!!!

< p> \;

WIJZIGING STARTPLAATS \; 16 MAART

 \;

RondjeZaltbommel op 16 maart:

 \;

Denieuwe startplaats is \; nu:

DeSportwaard

OudeBosscheweg 6

5301LA Zaltbo mmel

 \;

 \;

Verte ldit door aan anderen !!!!!!!!!------- ---------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

In schrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We prober en rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verh arde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinne nsteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden .

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenru st en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

< p>----------------------------------

-------------------------------- --

Informatietel: 06-22212990 \; \; \; 0182-384654 \;  \; \; \; / E-mail: ha.b avelaar@hetnet.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandel en.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 139

LAST-MODIFIED:20220309T204347Z LOCATION:Oude Bosscheweg 6\, 5301 LA Zaltbommel\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Let OP!!!! Rondje Zaltbommel wijziging startplaats TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220223T090000Z DTEND:20220223T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:5u679flctnvdk06f9t31sgbmhn@google.com CREATED:20211228T161220Z DESCRIPTION:

Schooldwarsweg \; 19\, 3711 BM\, Austerlitz

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemidde lde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur sti pt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

------------------------- ---------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen w e ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezie nswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onder weg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etensw aren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

On s motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

Informatie tel: 06-1034751 6 \; \; \; 030-2287569 \; \; \; 06 86625050 / E-mai l: phalff@ziggo.nl

Stichting Sam en Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 141

LAST-MODIFIED:20220203T125338Z LOCATION:Schooldwarsweg 19\, 3711 BM Austerlitz\, Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Pyramidetocht (gaat door! ) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220302T090000Z DTEND:20220302T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:3launcbs61lfn23tqq2k4l6gqb@google.com CREATED:20211228T161406Z DESCRIPTION:

AV Pijnenburg

----------------------------- -----

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bo ndsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bi j tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien e n

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en No rdic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenru sten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en ru stlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

-- --------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet al les mag!

Informatie tel: 06-53500373 \; \; \; \;  \; \; \; \; / E-m ail:hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, w ebsite: https://www.samenoppad -wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 146

LAST-MODIFIED:20220131T085520Z LOCATION:Wieksloterweg Oostzijde 10\, 3766 LS Soest\, Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Natuurtocht De Stulp (gaat door !) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220216T090000Z DTEND:20220216T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7rk8uqt03sge2jpopr5pugfgl0@google.com CREATED:20211228T161035Z DESCRIPTION:

Welzijnscentrum SWOS

---------------------- ------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp /u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4 \,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drin ken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start - en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

Informatie tel: 06-22212990 \; \; \; 0182 -384654 \; \; \; \; / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswand elen\, website: https://www.sa menoppad-wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 82

< /html-blob> LAST-MODIFIED:20220131T085308Z LOCATION:Oranjeplaats 45\, 2871 TL Schoonhoven\, Zuid-Holland\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Tussen Lek en IJssel (gaat door !) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220209T090000Z DTEND:20220209T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:158mnup9lbqt40va4t6l75vl0l@google.com CREATED:20211228T160900Z DESCRIPTION:

Stichting Dorpshuis Erichem

--------------- -------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5 \,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfg eld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het sta rtbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De t ochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde w egen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenstede n laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

< p>Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onz e start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nutt igen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\ , maar niet alles mag!

Informatie tel: 06-15214903 \; \;  \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandel en\, website: https://www.same noppad-wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 134

LAST-MODIFIED:20220131T085146Z LOCATION:Erichemseweg 30\, 4117 GJ Erichem\, Gelderland\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Betuwse dorpentocht (gaat door !) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220413T080000Z DTEND:20220413T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2qd8aiotqdq1ts7pni4a0c610v@google.com CREATED:20211228T162443Z DESCRIPTION:

Dorpshuis De Phoenix

\n

Deze wandeling gaat dit jaar di finitief niet door

\n

----------------------------------

\n

Een g roepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

\n

Afstand:25km . Starttijd: 10:00 uur stipt.

\n

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

\n

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

\n

We proberen rond 15:45 uur te finishen!< /p>\n

----------------------------------

\n

De tochten gaan veelal d oor de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

\n

Bij toc hten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

\ n

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

\n

Honden en Nord ic walkers niet toegestaan.

\n

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenru sten.

\n

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.\n

De binnenrust is voor eigen rekening!

\n

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

\ n

----------------------------------

\n

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

\n

-----------------------------------

\n

------ ----------------------------

\n

----------------------------------

\n

Informatietel: 06 54695778 \; \; \; 0486-462431 \;&nbs p\; \; \; / E-mail: henkenfelicia@yahoo.com

\n

StichtingSamen Op Pad groepswande len\, website: htt ps://www.samenoppad-wandelen.nl

\n

------------------------------- ---

\n

sgwb-tz-SOP 13

LAST-MODIFIED:20220127T152229Z LOCATION:Pastoor van Winkelstraat 11\, 5374 BG Schaijk\, Noord-Brabant\, Ne derland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Maashorstwandeling Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221019T080000Z DTEND:20221019T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:25sjla1qlntgf5ao2jgnqbhei9@google.com CREATED:20211228T164817Z DESCRIPTION:

Cultureel Centrum Meander

---------------------------- ------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 B ondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bi j tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nor dic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrus ten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en ru stlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--- -------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet all es mag!

-----------------------------------

------------------- ---------------

----------------------------------

Informatiete l: 06-11838445 \; \; \; 073 5325286 \; \; \; \; / E-mail: mvdberg@home.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl" id="ow11222" __is_owner="true"> https://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------ ----

sgwb-tz-SOP 148

LAST-MODIFIED:20211228T164817Z LOCATION:Meanderplein 3\, 5271 GC Sint-Michielsgestel\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Herfst in het Dommeldal TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220608T080000Z DTEND:20220608T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7b3vn5hog7gk76354db6a53cn7@google.com CREATED:20211228T163403Z DESCRIPTION:

De Krooshof

----------------------------------

E en groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25 km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur e n 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

< p>----------------------------------

De tochten gaan veelal door de n atuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in s tedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra a andacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers ni et toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenr ust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------- -----------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

--------------------------------- -

----------------------------------

Informatietel: 06 29043571  \; \; \; 0345 642190 \; \; \; 06-54950197 / E-mail : p.g.os kam@hetnet.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: htt ps://www.samenoppad-wandelen.nl

--------------------------------- -

sgwb-tz-SOP 20

LAST-MODIFIED:20211228T163403Z LOCATION:Sidewende 1\, 4122 GG Zijderveld\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Verwentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220601T080000Z DTEND:20220601T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:3aj0b4d75d21tbeflpa7hb9jck@google.com CREATED:20211228T163231Z DESCRIPTION:

VV Lunteren Sportpark DeWormshoef

-------------------- --------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 k mp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbure au tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen. < /p>

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrin ken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze star t- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----------- -----------------------

----------------------------------

Info rmatietel: 06 21544310 \; \; \; 0318 484 936 \; \;  \; \; / E-mail: n.vanee2@chello.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandele n\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------- -----------------

sgwb-tz-SOP 145

LAST-MODIFIED:20211228T163231Z LOCATION:VV Lunteren\, Sportpark de Wormshoef\, Wormshoefweg 4\, 6741 ZG Lu nteren\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Lunteren TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220525T080000Z DTEND:20220525T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:0v96lmr5cbna744j2v67v8pbsa@google.com CREATED:20211228T163058Z DESCRIPTION:

café restaurant Cunera

------------------------------- ---

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te fin ishen!

----------------------------------

De tochten gaan veela l door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij t ochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten .

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustl ocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------ ----------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

---------------------- ------------

----------------------------------

Informatietel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E -mail: cws eijn@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: ht tps://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------------------- --

sgwb-tz-SOP 104 LAST-MODIFIED:20211228T163058Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bloesemtocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220518T080000Z DTEND:20220518T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:298t2c8b8ekku3asegp1o0uhal@google.com CREATED:20211228T162935Z DESCRIPTION:

AV Pijnenburg

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SG WB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binne nrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie ni et toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------- -------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

< p>-----------------------------------

------------------------------- ---

Eengroepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

-- --------------------------------

Informatietel: 06-53500373 \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; / E-mail:hsmedema@hotmail.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-w andelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 6 5 LAST-MODIFIED:20211228T162935Z LOCATION:Wieksloterweg Oostzijde 107\, 3766 LT Soest\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Achtje Soest TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220511T080000Z DTEND:20220511T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:088eu7jlpvdn361puou1jue5d7@google.com CREATED:20211228T162808Z DESCRIPTION:

Kantine VV Amsvorde

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Af stand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsle den SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9: 00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finish en!

----------------------------------

De tochten gaan veelal d oor de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij toch ten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic wa lkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten. < /p>

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustloca tie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------- -------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag !

-----------------------------------

------------------------- ---------

----------------------------------

Informatietel: 06- 34779173 \; \; \; 033-4753431 \; \; \; \; / E-m ail: hadi tihe@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: ht tps://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------------------- --

sgwb-tz-SOP 113

LAST-MODIFIED:20211228T162808Z LOCATION:Leusderweg 310\, 3818 CR Amersfoort\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Amersfoort TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220323T090000Z DTEND:20220323T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7fvj06ghu6n8cg4jp8r7al4396@google.com CREATED:20211228T161911Z DESCRIPTION:

VV \; DVOV

----------------------------------

< p>Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand :25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden S GWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uu r en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door d e natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten i n stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extr a aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binn enrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie n iet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

-------------- --------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

------------------------------ ----

----------------------------------

Informatietel: 06-16384 897 \; \; \; 026-3646096 \; \; \; \; / E-mail: j.lijk endijk@tele2.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl" id="ow3396" __is_owner="true">h ttps://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------- ---

sgwb-tz-SOP 71

LAST-MODIFIED:20211228T161911Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM\, Rozendaal SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Rozendaal - Rheden TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220309T090000Z DTEND:20220309T150000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7kn8iiatj017dm2tcmvb19bs35@google.com CREATED:20211228T161559Z DESCRIPTION:

Boscafé De Beken

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afsta nd:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

ex tra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walke rs niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De bi nnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------------ ----------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

---------------------------- ------

----------------------------------

Informatietel: 06-152 14903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@c asema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https:// www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 132 LAST-MODIFIED:20211228T161559Z LOCATION:Nieuwe Keijenbergseweg 174\, 6871 VZ Renkum\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Sprengen en Bosbekentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220126 DTEND;VALUE=DATE:20220127 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:68hk874s47togosjol424apauc@google.com CREATED:20210928T113007Z DESCRIPTION:

Cafe Custwijc

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 Bondsleden SG WB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binne nrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie ni et toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------- -------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

< p>----------------------------------

-------------------------------- --

Informatietel: 06-22212990 \; \; \; 0182-384654 \;  \; \; \; / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

- ---------------------------------

sgwb-tz-SOP 138

LAST-MODIFIED:20211221T092319Z LOCATION:Laageind 1\, 3465 KG Driebruggen\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Reeuwijkse Plassentocht Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220119 DTEND;VALUE=DATE:20220120 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2phgd3nk22qetu1sod1njjao9t@google.com CREATED:20210927T234405Z DESCRIPTION:

Cafe-restaurant De Dennen

---------------------------- ------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 B ondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bi j tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nor dic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrus ten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en ru stlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--- -------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet all es mag!

----------------------------------

-------------------- --------------

Informatietel: 06-15214903 \; \; \; 031851 4586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichtin gSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl< /p>

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 131

LAST-MODIFIED:20211221T092256Z LOCATION:Utrechtseweg 34\, 3927 AW Renswoude\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Wintertocht Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220112 DTEND;VALUE=DATE:20220113 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7db8hsg1is3e2c686b9uqnr79c@google.com CREATED:20210927T234011Z DESCRIPTION:

Voetbalclub DVOV

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstan d: 25 km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondslede n SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:0 0 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishe n!

----------------------------------

De tochten gaan veelal do or de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tocht en in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic wal kers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocat ie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

---------- ------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------------------

--------------------------- -------

Informatietel: 06-16384897 \; \; \; 026-3646096&n bsp\; \; \; \; / E-mail: j.lijkendijk@tele2.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, web site: https://www.samenoppad-w andelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SO P 86

LAST-MODIFIED:20211221T092020Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Beekhuizense bossentocht Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211229 DTEND;VALUE=DATE:20211230 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:7ua3h4uou89onb8ooe8jcjm669@google.com CREATED:20210929T161524Z DESCRIPTION:

Grand Café

----------------------------------

Ee n groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km. \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bo ndsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te finishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toeg angsbewijs vragen!

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenst eden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en w at te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets m oet\, maar niet alles mag!

----------------------------------

- ---------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 \;& nbsp\; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad g roepswandelen\, website: https ://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------< /p>

sgwb-tz-SOP 44

LAST-MODIFIED:20211201T085317Z LOCATION:Grand café Oosterbeek\, Raadhuisplein 2\, 6861 GT Oosterbeek\, Ned erland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Rondje Oosterbeek Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211208 DTEND;VALUE=DATE:20211209 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:40e88i6t87fb1btvdu0a852c18@google.com CREATED:20210929T161356Z DESCRIPTION:

VV DVOV

----------------------------------

Een g roepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km.  \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bonds leden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te fin ishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toegang sbewijs vragen!

----------------------------------

De t ochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde w egen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenstede n laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

< p>Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onz e start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nut tigen.

----------------------------------

--------------------- -------------

Informatie tel: 06-16384897 \; \; \; 026-36 46096 \; \; \; \; / E-mail: j.lijkendijk@tele2.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandel en\, website: https://www.same noppad-wandelen.nl

----------------------------------

sg wb-tz-SOP 109

LAST-MODIFIED:20211201T085250Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast De klim naar de Postbank Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211218 DTEND;VALUE=DATE:20211219 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:2skedmm0fn417u4vs3vlfkhoa8@google.com CREATED:20210929T162244Z DESCRIPTION:

Startplaats \; \; \; \; : \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \;Peppelerho eve


Afstanden \; \; \; \; \; :  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;30 km \; van \; \; \; \; \; 09.00 – 10.00 uur

 \; \; \; \; \;en \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;< /b>25 km \; van \; \; \; \; \; 09.00 – 10.00 uur

Starttijden \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \;20 km&nbs p\; van \; \; \; \; \; 09.00 – 10.30 uur

 \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; 10 km \; van \;  \; \; \; 09.00 – 11.00 uu r

 \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \;

Inlichtingen \; \; : \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \;Stichting Same n Op Pad \; \; \; \; \; \;

 \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \;

Telefoon \; \; \; \; \; \; \; :&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;06 509 580 48

 \;

E-mail \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; : \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \;info@sagambiara-walk.nl

 \;

Website \; \; \; \; \; \; \; \; \; : \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\;www.sagambiara-walk.nl \ ; \; \; \; \; \; \; \;

sgwb-tz 2175 LAST-MODIFIED:20211201T085138Z LOCATION:Peppelerweg 42\, 3881 NA Putten\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Putten 15e Sagambiara Walk Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211117 DTEND;VALUE=DATE:20211118 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:15je3ftrc1p22rk9qtd0bqah5m@google.com CREATED:20210929T161141Z DESCRIPTION:

Starlocatie: \;

AV Pijnenburg (alle sportka ntines zijn gesloten)

 \;Nieuwe startlokatie: \;De Open Hof \;

 \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \; &nb sp\;  \;  \;  \;  \;  \;  \;Veenbesstraat 2

 \;  \;  \;  \;  \;  \;  \; &nbs p\;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;3765 BA Soest

----------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km . \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te fi nishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toegan gsbewijs vragen!

Op de startlokatie zijn toiletten en k offie aanwezig. \;

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenst eden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en w at te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets m oet\, maar niet alles mag!

----------------------------------

E en groepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

------------ ----------------------

Informatie tel: 06-53500373 \; \;  \; \; \; \; \; \; / E-mail:hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groe pswandelen\, website: https:// www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 65 LAST-MODIFIED:20211114T171227Z LOCATION:Veenbesstraat 2\, 3765 BA Soest\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Achtje Soest (Let op nieuwe startlokatie/nieuwe route)) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211013 DTEND;VALUE=DATE:20211014 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:76vjfv7p7abg82p644l60103bi@google.com CLASS:PUBLIC CREATED:20210929T154533Z DESCRIPTION:

Cafetaria zalencentrum. 't Trefpunt

------------------ ----------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Insch rijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op he t startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te finishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toegangsbewijs vragen!

----------------------- -----------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverhar de maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zulle n we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan be zienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

On derweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen reke ning!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-------------------- --------------

----------------------------------

Informatie te l: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

St ichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

------------- ---------------------

sgwb-tz-SOP 143

LAST-MODIFIED:20211008T191848Z LOCATION:Hoofdweg 148\, 6744 WP Ederveen\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Ederveen (onder voorbehoud) TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211110 DTEND;VALUE=DATE:20211111 DTSTAMP:20221207T141747Z UID:283um75o2rmi51m0eo59jn9jak@google.com CREATED:20210929T160811Z DESCRIPTION:

Steakhouse Cunera

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afsta nd: 25 km. \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4 \,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te finishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een coro na toegangsbewijs vragen!

----------------------------------< /p>

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de b innensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigh eden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binn enrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnaperi ng en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drin ken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------------------< /p>

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903& nbsp\; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen O p Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

---------------------------- ------

sgwb-tz-SOP 136

LAST-MODIFIED:20210930T210415Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Mooi Rhenen (onder voorbehoud) TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210817T063000Z DTEND:20210817T083000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:6gojieb568p3ibb46ph66b9k74sm6b9pcgom8bb3ccs6ad3375j32o9j6c@google.com CREATED:20210813T173157Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210813T173157Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:DAUDI TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210816T070000Z DTEND:20210816T130000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:cgo64d1m60o68b9lcgojib9k60smcbb2c4oj2bb6cgs3aphjc4sm4phmcc@google.com CREATED:20210809T155838Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210809T155838Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Massalha TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210729T100000Z DTEND:20210729T110000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:c8q30chn6lhj8b9n75hj8b9kc9h3ib9o6oqm8b9gckqj6ohg68o36e33co@google.com CREATED:20210728T100913Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210728T100913Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:MG TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210727T083000Z DTEND:20210727T100000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:chgjgd1j70qjibb16ph68b9k71h6cbb16li38bb671j64p9pc9im8d9k6o@google.com CREATED:20210720T152218Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210720T152218Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Uniquebikes TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210823T110000Z DTEND:20210823T140000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:cdi3cor56gs66bb1coo66b9kchi3cb9ocgqmab9i6cq30oplchhj2d9ick@google.com CREATED:20210714T141345Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210714T141428Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Vergadering SOP TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210707T070000Z DTEND:20210707T100000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:6hhj6d9n6gp30b9m6oq36b9k69imcb9o71i34b9lclijidj36li68c31c4@google.com CREATED:20210629T134951Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210629T134951Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Hans TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210629T080000Z DTEND:20210629T090000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:c8o64p316pijcb9hccsj0b9k65j68bb2cli3cb9kcopmaphg6go36e3574@google.com CREATED:20210623T103755Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210623T103755Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Unique bikes TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210813T180000Z DTEND:20210813T190000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:60o36chp70sj6b9h6kr3cb9k6sr3ib9pccp62bb56ks3epb4ckr62d9i74@google.com CREATED:20210618T173136Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210618T173136Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1\,5 meter afschaf TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210714T120000Z DTEND:20210714T130000Z DTSTAMP:20221207T141747Z UID:c5hjidb568pm4bb1cpi64b9k69j3ab9o6pi3cb9lc9j30ob268p30c9h6k@google.com CREATED:20210608T190958Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210608T191144Z LOCATION:Veenbesstraat 2\, 3765 BA Soest\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:SOP Bestuursvergadering TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR