BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:samenoppad.wandelen@gmail.com X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT DTSTART:20220907T080000Z DTEND:20220907T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2pmn5krj1huj2rn26d30786qf0@google.com CREATED:20211228T164115Z DESCRIPTION:

VV DeMeern

Tel. 030-6661923

< p>----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

---------------------------- ------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde ma ar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan beziens waardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderwe g 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een v ersnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etensw aren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

On s motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-------------------------- ---------

----------------------------------

------------------ ----------------

Informatie tel: 06-40832625 \; \; \; 025 2-213391 \; \; \; \; / E-mail: castlelock22@gmail.com

Stichting Samen Op Pad groepsw andelen\, website: https://www .samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 96
LAST-MODIFIED:20220521T111758Z LOCATION:Loenenseboslaan 2\, 3454 KB Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Stadstocht Woerden TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220615T080000Z DTEND:20220615T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:0p8bu60rc1puacca4hje6n02bc@google.com CREATED:20211228T163524Z DESCRIPTION:

Buurthuis Het Pallet

--------------- -------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5 \,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfg eld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het sta rtbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De t ochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde w egen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensted en laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wa t te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te n uttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets mo et\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

- ---------------------------------

----------------------------------< /p>

Informatie tel: 06 53738723 \; \; \; 0320-242868 \;&n bsp\; \; \; / E-mail: a.loos1 939@gmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen. nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 123

LAST-MODIFIED:20220514T204845Z LOCATION:Voorhof 18\, 8212 VA Lelystad\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Letop - Flevolandtocht -startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220831T080000Z DTEND:20220831T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:60si8oos130o7h0ecbt0ol7g9t@google.com CREATED:20211228T163856Z DESCRIPTION:

Café 't Wachtje

------------- ---------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschri jfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen r ond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnens teden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.< /p>

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

< p>----------------------------------

-------------------------------- --

Informatie tel: 06-22212990 \; \; \; 0182-384654 \ ; \; \; \; / E-mail: ha. bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, websit e: https://www.samenoppad-wand elen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 1 42

LAST-MODIFIED:20220425T022050Z LOCATION:Tulpstraat 1\, 2223 HN Katwijk aan Zee\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY: Let op: Rondje Katwijk startlokatie gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220921T080000Z DTEND:20220921T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:3g75erf2nhhci4798evakndnh6@google.com CREATED:20220309T220214Z DESCRIPTION:

Wijkcentrum Xiejezo

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Af stand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsle den SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9: 00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finish en!

----------------------------------

De tochten gaan veelal d oor de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij toch ten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic wa lkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten. < /p>

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustloca tie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------- -------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag !

-----------------------------------

------------------------- ---------

----------------------------------

Informatietel: 06- 28174365 \; \; \; \; \; \; \; \; / E-mail:q .hoogland@gmail.com

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: h ttps://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------< /p>

sgwb-tz-SOP 28

LAST-MODIFIED:20220321T182635Z LOCATION:Grote Beerstraat 10\, 3331 TB Zwijndrecht\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Mooi Zwijndrecht TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220330T080000Z DTEND:20220330T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:4qk6phq93jda06vlhkraga8igt@google.com CREATED:20211228T162046Z DESCRIPTION:

RestaurantDe Bosrand = gewijzigde start plaats

----------------------------------

Een groepswandeli ng\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 1 0.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur insc hrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

-------------- --------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgevi ng zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust kr ijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eige n rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omei gen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------------------- -

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---------------- -------------------

----------------------------------

-------- --------------------------

Informatietel: 06-53500373 \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; / E-mail:hsmedema@hotmail.nl

StichtingSamen Op Pad groepswande len\, website: https://www.sam enoppad-wandelen.nl

----------------------------------

s gwb-tz-SOP 128

LAST-MODIFIED:20220316T094425Z LOCATION:Dorpsstraat 33\, 3749 AC Lage Vuursche SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Let op 8-tje Lage Vuursche - startplaats gewijzigd TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221005T080000Z DTEND:20221005T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2mra8rb2cc2cheqh8a8gtq127q@google.com CREATED:20211228T164540Z DESCRIPTION:

Kantine VV Amsvorde

----------------------- -----------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/ u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\ ,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uu r te finishen!

----------------------------------

De tochten ga an veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zi en en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden e n nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wag enrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken .

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

< p>----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar nie t alles mag!

-----------------------------------

-------------- --------------------

----------------------------------

Informa tietel: 06-34779173 \; \; \; 033-4753431 \; \; \;&n bsp\; / E-mail: haditihe@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandel en\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------- --------------

sgwb-tz-SOP 113

LAST-MODIFIED:20220309T220321Z LOCATION:Leusderweg 310\, 3818 CR Amersfoort\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Amersfoort TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220914T080000Z DTEND:20220914T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:0tibhfnr9g64gbofspo2pdfr53@google.com CREATED:20211228T164226Z DESCRIPTION:

Rest.&\; pannenkoekenhuis De Tijd

------ ----------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelhei d 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We pro beren rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------< /p>

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardig heden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 bin nenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnape ring en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/dr inken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto : Niets moet\, maar niet alles mag!

--------------------------------- --

----------------------------------

------------------------- ---------

Informatie tel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586  \; \; \; \; / E-mail: c wseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandel en.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 135

LAST-MODIFIED:20220309T205531Z LOCATION:Wolfhezerweg 87\, 6874 AC\, Wolfheze SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Groene Bedsteetocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220824T080000Z DTEND:20220824T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2iodihhk64ou3ugk4jtt1o79ff@google.com CREATED:20211228T163723Z DESCRIPTION:

Restaurant de Fietser

--------------------- -------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km p/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen. < /p>

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden late n zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Hond en en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te dr inken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze st art- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen .

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, ma ar niet alles mag!

-----------------------------------

-------- --------------------------

----------------------------------

I nformatie tel: 06 23620243 \; \; \; 0318 622733 \; \;&n bsp\; \; / E-mail: diny_meurs@h otmail.com

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl< /a>

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 94

LAST-MODIFIED:20220309T205145Z LOCATION:Akulaan 2\, 6717 XR Ede\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:2e Edese natuurlandschapwandeling TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220420T080000Z DTEND:20220420T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:5f3hpo2n6668tjfghvvvhjvnhc@google.com CREATED:20211228T162622Z DESCRIPTION:

Kantine FC Lisse

------------------- ---------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld: € 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbu reau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15: 45 uur te finishen!

----------------------------------

De tocht en gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen .

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden l aten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

H onden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 o f 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nutti gen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----- -----------------------------

----------------------------------

< p>Informatie tel: 06 53500373 \;  \; 0630891129 \;  \; &nbs p\;/ E-mail:
hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

--- -------------------------------

sgwb-tz-SOP 115

< /u> LAST-MODIFIED:20220309T204819Z LOCATION:Spekkelaan 1\, 2161 GH Lisse\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bloem & Zeetocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220405T080000Z DTEND:20220406T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:5k3jp76p9ipg9iog87b6jcap2h@google.com CREATED:20211228T162314Z DESCRIPTION:

Fietscafé de Proloog

---------------------- ------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp /u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€8\ ,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 u ur te finishen!

----------------------------------

De tochten g aan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te dri nken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze sta rt- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maa r niet alles mag!

-----------------------------------

--------- -------------------------

Voor deze tweedaagse kan men ook per dag me ewandelen en inschrijven.

U betaald per dag € 4\,00. Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00korting.

Indien u beide dagen meewandelt ontvangt u een vaantje van de organisator.

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \;& nbsp\; \; / E-mail: cwseijn@casema.n l

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 103

LAST-MODIFIED:20220309T204700Z LOCATION:Allemanswaard 27\, 3958 KA Amerongen\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:2-daagse Amerongen TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220316T090000Z DTEND:20220316T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2up5usv6ei5uteob842brp8rtb@google.com CREATED:20211228T161729Z DESCRIPTION:

LET OP !!!!!!! \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; LET OP !!!!!!

< p> \;

WIJZIGING STARTPLAATS \; 16 MAART

 \;

RondjeZaltbommel op 16 maart:

 \;

Denieuwe startplaats is \; nu:

DeSportwaard

OudeBosscheweg 6

5301LA Zaltbo mmel

 \;

 \;

Verte ldit door aan anderen !!!!!!!!!------- ---------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

In schrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We prober en rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verh arde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinne nsteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden .

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenru st en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken t e nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

< p>----------------------------------

-------------------------------- --

Informatietel: 06-22212990 \; \; \; 0182-384654 \;  \; \; \; / E-mail: ha.b avelaar@hetnet.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandel en.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 139

LAST-MODIFIED:20220309T204347Z LOCATION:Oude Bosscheweg 6\, 5301 LA Zaltbommel\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Let OP!!!! Rondje Zaltbommel wijziging startplaats TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220223T090000Z DTEND:20220223T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:5u679flctnvdk06f9t31sgbmhn@google.com CREATED:20211228T161220Z DESCRIPTION:

Schooldwarsweg \; 19\, 3711 BM\, Austerlitz

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemidde lde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur sti pt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

------------------------- ---------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen w e ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezie nswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onder weg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etensw aren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

On s motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

Informatie tel: 06-1034751 6 \; \; \; 030-2287569 \; \; \; 06 86625050 / E-mai l: phalff@ziggo.nl

Stichting Sam en Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 141

LAST-MODIFIED:20220203T125338Z LOCATION:Schooldwarsweg 19\, 3711 BM Austerlitz\, Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Pyramidetocht (gaat door! ) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220302T090000Z DTEND:20220302T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:3launcbs61lfn23tqq2k4l6gqb@google.com CREATED:20211228T161406Z DESCRIPTION:

AV Pijnenburg

----------------------------- -----

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bo ndsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bi j tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien e n

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en No rdic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenru sten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en ru stlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

-- --------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet al les mag!

Informatie tel: 06-53500373 \; \; \; \;  \; \; \; \; / E-m ail:hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandelen\, w ebsite: https://www.samenoppad -wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 146

LAST-MODIFIED:20220131T085520Z LOCATION:Wieksloterweg Oostzijde 10\, 3766 LS Soest\, Utrecht\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Natuurtocht De Stulp (gaat door !) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220216T090000Z DTEND:20220216T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:7rk8uqt03sge2jpopr5pugfgl0@google.com CREATED:20211228T161035Z DESCRIPTION:

Welzijnscentrum SWOS

---------------------- ------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp /u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4 \,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drin ken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start - en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

Informatie tel: 06-22212990 \; \; \; 0182 -384654 \; \; \; \; / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

Stichting Samen Op Pad groepswand elen\, website: https://www.sa menoppad-wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 82

< /html-blob> LAST-MODIFIED:20220131T085308Z LOCATION:Oranjeplaats 45\, 2871 TL Schoonhoven\, Zuid-Holland\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Tussen Lek en IJssel (gaat door !) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220209T090000Z DTEND:20220209T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:158mnup9lbqt40va4t6l75vl0l@google.com CREATED:20211228T160900Z DESCRIPTION:

Stichting Dorpshuis Erichem

--------------- -------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5 \,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfg eld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het sta rtbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De t ochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde w egen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenstede n laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

< p>Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onz e start- en rustlocatie niet toegestaan om eigen etenswaren/drinken te nutt igen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\ , maar niet alles mag!

Informatie tel: 06-15214903 \; \;  \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandel en\, website: https://www.same noppad-wandelen.nl

sgwb-tz-SOP 134

LAST-MODIFIED:20220131T085146Z LOCATION:Erichemseweg 30\, 4117 GJ Erichem\, Gelderland\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Betuwse dorpentocht (gaat door !) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220413T080000Z DTEND:20220413T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2qd8aiotqdq1ts7pni4a0c610v@google.com CREATED:20211228T162443Z DESCRIPTION:

Dorpshuis De Phoenix

\n

Deze wandeling gaat dit jaar di finitief niet door

\n

----------------------------------

\n

Een g roepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

\n

Afstand:25km . Starttijd: 10:00 uur stipt.

\n

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

\n

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

\n

We proberen rond 15:45 uur te finishen!< /p>\n

----------------------------------

\n

De tochten gaan veelal d oor de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

\n

Bij toc hten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

\ n

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

\n

Honden en Nord ic walkers niet toegestaan.

\n

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenru sten.

\n

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.\n

De binnenrust is voor eigen rekening!

\n

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

\ n

----------------------------------

\n

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

\n

-----------------------------------

\n

------ ----------------------------

\n

----------------------------------

\n

Informatietel: 06 54695778 \; \; \; 0486-462431 \;&nbs p\; \; \; / E-mail: henkenfelicia@yahoo.com

\n

StichtingSamen Op Pad groepswande len\, website: htt ps://www.samenoppad-wandelen.nl

\n

------------------------------- ---

\n

sgwb-tz-SOP 13

LAST-MODIFIED:20220127T152229Z LOCATION:Pastoor van Winkelstraat 11\, 5374 BG Schaijk\, Noord-Brabant\, Ne derland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Maashorstwandeling Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221228T090000Z DTEND:20221228T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2lejqmgqkog5km4ms3u0dqh3ih@google.com CREATED:20211228T165441Z DESCRIPTION:

Brasserie Schimmel

----------------------------------< /p>

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afs tand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 Bondsled en SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:0 0 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishe n!

----------------------------------

De tochten gaan veelal do or de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tocht en in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic wal kers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocat ie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

---------- ------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

-------------------------- --------

----------------------------------

Informatietel: 06-1 5214903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mai l: cwseij n@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: http s://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 147

LAST-MODIFIED:20211228T165441Z LOCATION:Stationsweg Oost 243\, 3931 EP Woudenberg\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Grebbelinietocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221207T090000Z DTEND:20221207T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:352ea495kbavh3elsj3j8glht3@google.com CREATED:20211228T165248Z DESCRIPTION:

VV DVOV

----------------------------------

Een g roepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10 :00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

-- --------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuu r met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stede lijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aanda cht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet t oegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toe gestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------------- -------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

---- -------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

Informatietel: 06-16384897&nbs p\; \; \; 026-3646096 \; \; \; \; / E-mail: j.lijkendijk @tele2.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https: //www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------sgwb-tz-SOP 109 LAST-MODIFIED:20211228T165248Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:De klim naar de Posbank TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221109T090000Z DTEND:20221109T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:606t6bp577b42vldn7n3frn0ag@google.com CREATED:20211228T165127Z DESCRIPTION:

Restaurant De Panoven

-------------------------------- --

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10\,00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te fin ishen!

----------------------------------

De tochten gaan veela l door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij t ochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten .

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustl ocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------ ----------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

---------------------- ------------

----------------------------------

Informatietel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E -mail: cw seijn@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl" id="ow12082" __is_owner="true"> https://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------ ----

sgwb-tz-SOP 106 LAST-MODIFIED:20211228T165127Z LOCATION:Panovenweg 18\, 6905 DW Zevenaar\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rijnwaardentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221026T080000Z DTEND:20221026T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:0igefan8r5bdhi7suossq6f23b@google.com CREATED:20211228T164957Z DESCRIPTION:

Hotel/café Bakker

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afst and:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondslede n SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen !

----------------------------------

De tochten gaan veelal doo r de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochte n in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

e xtra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walk ers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De b innenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocati e niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------- -----------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!< /p>

-----------------------------------

--------------------------- -------

----------------------------------

Informatietel: 06 19 222117 \; \; \; 020 6245209 \; \; \; \; / E-mai l: marjansmeitink@ziggo.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, we bsite: https://www.samenoppad-wandelen.nl

---------------------- ------------

sgwb-tz-SOP 59 LAST-MODIFIED:20211228T164957Z LOCATION:Bakker in Vorden\, Dorpsstraat 24\, 7251 BB Vorden\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bossen\, boerderijen en kastelen. TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221019T080000Z DTEND:20221019T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:25sjla1qlntgf5ao2jgnqbhei9@google.com CREATED:20211228T164817Z DESCRIPTION:

Cultureel Centrum Meander

---------------------------- ------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 B ondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bi j tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nor dic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrus ten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en ru stlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--- -------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet all es mag!

-----------------------------------

------------------- ---------------

----------------------------------

Informatiete l: 06-11838445 \; \; \; 073 5325286 \; \; \; \; / E-mail: mvdberg@home.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl" id="ow11222" __is_owner="true"> https://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------ ----

sgwb-tz-SOP 148

LAST-MODIFIED:20211228T164817Z LOCATION:Meanderplein 3\, 5271 GC Sint-Michielsgestel\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Herfst in het Dommeldal TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20221012T080000Z DTEND:20221012T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:4kkai09ie17i8sau2rkvcaq4rc@google.com CREATED:20211228T164655Z DESCRIPTION:

Steakhouse Cunera

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afst and:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondslede n SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen !

----------------------------------

De tochten gaan veelal doo r de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochte n in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

e xtra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walk ers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De b innenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocati e niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------- -----------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!< /p>

-----------------------------------

--------------------------- -------

Welopen over de militaire erebegraafplaats op de Grebbeberg

----------------------------------

Informatietel: 06-15214903&nb sp\; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.n l

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.sa menoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 03

LAST-MODIFIED:20211228T164655Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Blauwe Kamertocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220608T080000Z DTEND:20220608T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:7b3vn5hog7gk76354db6a53cn7@google.com CREATED:20211228T163403Z DESCRIPTION:

De Krooshof

----------------------------------

E en groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25 km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur e n 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

< p>----------------------------------

De tochten gaan veelal door de n atuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in s tedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra a andacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers ni et toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenr ust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------- -----------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

--------------------------------- -

----------------------------------

Informatietel: 06 29043571  \; \; \; 0345 642190 \; \; \; 06-54950197 / E-mail : p.g.os kam@hetnet.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: htt ps://www.samenoppad-wandelen.nl

--------------------------------- -

sgwb-tz-SOP 20

LAST-MODIFIED:20211228T163403Z LOCATION:Sidewende 1\, 4122 GG Zijderveld\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Verwentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220601T080000Z DTEND:20220601T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:3aj0b4d75d21tbeflpa7hb9jck@google.com CREATED:20211228T163231Z DESCRIPTION:

VV Lunteren Sportpark DeWormshoef

-------------------- --------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 k mp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbure au tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen. < /p>

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honde n en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrin ken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze star t- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

----------- -----------------------

----------------------------------

Info rmatietel: 06 21544310 \; \; \; 0318 484 936 \; \;  \; \; / E-mail: n.vanee2@chello.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandele n\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------- -----------------

sgwb-tz-SOP 145

LAST-MODIFIED:20211228T163231Z LOCATION:VV Lunteren\, Sportpark de Wormshoef\, Wormshoefweg 4\, 6741 ZG Lu nteren\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Lunteren TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220525T080000Z DTEND:20220525T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:0v96lmr5cbna744j2v67v8pbsa@google.com CREATED:20211228T163058Z DESCRIPTION:

café restaurant Cunera

------------------------------- ---

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te fin ishen!

----------------------------------

De tochten gaan veela l door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij t ochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten .

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustl ocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------ ----------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

---------------------- ------------

----------------------------------

Informatietel: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E -mail: cws eijn@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: ht tps://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------------------- --

sgwb-tz-SOP 104 LAST-MODIFIED:20211228T163058Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Bloesemtocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220518T080000Z DTEND:20220518T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:298t2c8b8ekku3asegp1o0uhal@google.com CREATED:20211228T162935Z DESCRIPTION:

AV Pijnenburg

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SG WB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binne nrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie ni et toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------- -------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

< p>-----------------------------------

------------------------------- ---

Eengroepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

-- --------------------------------

Informatietel: 06-53500373 \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; / E-mail:hsmedema@hotmail.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-w andelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 6 5 LAST-MODIFIED:20211228T162935Z LOCATION:Wieksloterweg Oostzijde 107\, 3766 LT Soest\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Achtje Soest TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220511T080000Z DTEND:20220511T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:088eu7jlpvdn361puou1jue5d7@google.com CREATED:20211228T162808Z DESCRIPTION:

Kantine VV Amsvorde

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Af stand:25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsle den SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9: 00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finish en!

----------------------------------

De tochten gaan veelal d oor de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij toch ten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic wa lkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten. < /p>

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustloca tie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------- -------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag !

-----------------------------------

------------------------- ---------

----------------------------------

Informatietel: 06- 34779173 \; \; \; 033-4753431 \; \; \; \; / E-m ail: hadi tihe@casema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: ht tps://www.samenoppad-wandelen.nl

-------------------------------- --

sgwb-tz-SOP 113

LAST-MODIFIED:20211228T162808Z LOCATION:Leusderweg 310\, 3818 CR Amersfoort\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Amersfoort TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220323T090000Z DTEND:20220323T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:7fvj06ghu6n8cg4jp8r7al4396@google.com CREATED:20211228T161911Z DESCRIPTION:

VV \; DVOV

----------------------------------

< p>Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand :25km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden S GWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uu r en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door d e natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten i n stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extr a aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binn enrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie n iet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

-------------- --------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

------------------------------ ----

----------------------------------

Informatietel: 06-16384 897 \; \; \; 026-3646096 \; \; \; \; / E-mail: j.lijk endijk@tele2.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: < a href="https://www.samenoppad-wandelen.nl" id="ow3396" __is_owner="true">h ttps://www.samenoppad-wandelen.nl

------------------------------- ---

sgwb-tz-SOP 71

LAST-MODIFIED:20211228T161911Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM\, Rozendaal SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Rozendaal - Rheden TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20220309T090000Z DTEND:20220309T150000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:7kn8iiatj017dm2tcmvb19bs35@google.com CREATED:20211228T161559Z DESCRIPTION:

Boscafé De Beken

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afsta nd:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

ex tra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walke rs niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De bi nnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

------------ ----------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-----------------------------------

---------------------------- ------

----------------------------------

Informatietel: 06-152 14903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@c asema.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https:// www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 132 LAST-MODIFIED:20211228T161559Z LOCATION:Nieuwe Keijenbergseweg 174\, 6871 VZ Renkum\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Sprengen en Bosbekentocht TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220126 DTEND;VALUE=DATE:20220127 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:68hk874s47togosjol424apauc@google.com CREATED:20210928T113007Z DESCRIPTION:

Cafe Custwijc

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand: 25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 3\,00 Bondsleden SG WB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binne nrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocatie ni et toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--------------- -------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

< p>----------------------------------

-------------------------------- --

Informatietel: 06-22212990 \; \; \; 0182-384654 \;  \; \; \; / E-mail: ha.bavelaar@hetnet.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

- ---------------------------------

sgwb-tz-SOP 138

LAST-MODIFIED:20211221T092319Z LOCATION:Laageind 1\, 3465 KG Driebruggen\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Reeuwijkse Plassentocht Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220119 DTEND;VALUE=DATE:20220120 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2phgd3nk22qetu1sod1njjao9t@google.com CREATED:20210927T234405Z DESCRIPTION:

Cafe-restaurant De Dennen

---------------------------- ------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 kmp/u.

Afstand:25km. Starttijd: 10.00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 B ondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

Ukunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishen!

----------------------------------

De tochten gaan ve elal door de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bi j tochten in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nor dic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrus ten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en ru stlocatie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

--- -------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet all es mag!

----------------------------------

-------------------- --------------

Informatietel: 06-15214903 \; \; \; 031851 4586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichtin gSamen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl< /p>

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 131

LAST-MODIFIED:20211221T092256Z LOCATION:Utrechtseweg 34\, 3927 AW Renswoude\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Wintertocht Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220112 DTEND;VALUE=DATE:20220113 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:7db8hsg1is3e2c686b9uqnr79c@google.com CREATED:20210927T234011Z DESCRIPTION:

Voetbalclub DVOV

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstan d: 25 km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bondslede n SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:0 0 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 15:45 uur te finishe n!

----------------------------------

De tochten gaan veelal do or de natuur met vooralonverharde maar ook verharde wegen.

Bij tocht en in stedelijke omgeving zullen we ook debinnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en nordic wal kers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat tedrinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rustlocat ie niet toegestaan omeigen etenswaren/drinken te nuttigen.

---------- ------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------------------

--------------------------- -------

Informatietel: 06-16384897 \; \; \; 026-3646096&n bsp\; \; \; \; / E-mail: j.lijkendijk@tele2.nl

StichtingSamen Op Pad groepswandelen\, web site: https://www.samenoppad-w andelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SO P 86

LAST-MODIFIED:20211221T092020Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Beekhuizense bossentocht Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211229 DTEND;VALUE=DATE:20211230 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:7ua3h4uou89onb8ooe8jcjm669@google.com CREATED:20210929T161524Z DESCRIPTION:

Grand Café

----------------------------------

Ee n groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km. \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bo ndsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tusse n ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te finishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toeg angsbewijs vragen!

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenst eden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en w at te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets m oet\, maar niet alles mag!

----------------------------------

- ---------------------------------

Informatie tel: 06-15214903 \;& nbsp\; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen Op Pad g roepswandelen\, website: https ://www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------< /p>

sgwb-tz-SOP 44

LAST-MODIFIED:20211201T085317Z LOCATION:Grand café Oosterbeek\, Raadhuisplein 2\, 6861 GT Oosterbeek\, Ned erland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Rondje Oosterbeek Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211208 DTEND;VALUE=DATE:20211209 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:40e88i6t87fb1btvdu0a852c18@google.com CREATED:20210929T161356Z DESCRIPTION:

VV DVOV

----------------------------------

Een g roepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km.  \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bonds leden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te fin ishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toegang sbewijs vragen!

----------------------------------

De t ochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde w egen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenstede n laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

< p>Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onz e start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nut tigen.

----------------------------------

--------------------- -------------

Informatie tel: 06-16384897 \; \; \; 026-36 46096 \; \; \; \; / E-mail: j.lijkendijk@tele2.nl

Stichting Samen Op Pad groepswandel en\, website: https://www.same noppad-wandelen.nl

----------------------------------

sg wb-tz-SOP 109

LAST-MODIFIED:20211201T085250Z LOCATION:De Pinkenberg 4\, 6891 DM Rozendaal\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast De klim naar de Postbank Afgelast TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211218 DTEND;VALUE=DATE:20211219 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:2skedmm0fn417u4vs3vlfkhoa8@google.com CREATED:20210929T162244Z DESCRIPTION:

Startplaats \; \; \; \; : \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \;Peppelerho eve


Afstanden \; \; \; \; \; :  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;30 km \; van \; \; \; \; \; 09.00 – 10.00 uur

 \; \; \; \; \;en \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;< /b>25 km \; van \; \; \; \; \; 09.00 – 10.00 uur

Starttijden \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \;20 km&nbs p\; van \; \; \; \; \; 09.00 – 10.30 uur

 \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; 10 km \; van \;  \; \; \; 09.00 – 11.00 uu r

 \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \;

Inlichtingen \; \; : \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \;Stichting Same n Op Pad \; \; \; \; \; \;

 \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \;

Telefoon \; \; \; \; \; \; \; :&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;06 509 580 48

 \;

E-mail \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; : \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \;info@sagambiara-walk.nl

 \;

Website \; \; \; \; \; \; \; \; \; : \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\;www.sagambiara-walk.nl \ ; \; \; \; \; \; \; \;

sgwb-tz 2175 LAST-MODIFIED:20211201T085138Z LOCATION:Peppelerweg 42\, 3881 NA Putten\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Afgelast Putten 15e Sagambiara Walk Afgelast TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211117 DTEND;VALUE=DATE:20211118 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:15je3ftrc1p22rk9qtd0bqah5m@google.com CREATED:20210929T161141Z DESCRIPTION:

Starlocatie: \;

AV Pijnenburg (alle sportka ntines zijn gesloten)

 \;Nieuwe startlokatie: \;De Open Hof \;

 \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \; &nb sp\;  \;  \;  \;  \;  \;  \;Veenbesstraat 2

 \;  \;  \;  \;  \;  \;  \; &nbs p\;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;  \;3765 BA Soest

----------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km . \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4\,00 Bond sleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te fi nishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toegan gsbewijs vragen!

Op de startlokatie zijn toiletten en k offie aanwezig. \;

----------------------------------

D e tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verhard e wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de binnenst eden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en w at te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets m oet\, maar niet alles mag!

----------------------------------

E en groepswandeling: gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 Km/h.

------------ ----------------------

Informatie tel: 06-53500373 \; \;  \; \; \; \; \; \; / E-mail:hsmedema@hotmail.nl

Stichting Samen Op Pad groe pswandelen\, website: https:// www.samenoppad-wandelen.nl

----------------------------------

sgwb-tz-SOP 65 LAST-MODIFIED:20211114T171227Z LOCATION:Veenbesstraat 2\, 3765 BA Soest\, Nederland SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Achtje Soest (Let op nieuwe startlokatie/nieuwe route)) TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211013 DTEND;VALUE=DATE:20211014 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:76vjfv7p7abg82p644l60103bi@google.com CLASS:PUBLIC CREATED:20210929T154533Z DESCRIPTION:

Cafetaria zalencentrum. 't Trefpunt

------------------ ----------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afstand: 25 km. Starttijd: 10:00 uur stipt.

Insch rijfgeld:€ 4\,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op he t startbureau tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te finishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een corona toegangsbewijs vragen!

----------------------- -----------

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverhar de maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zulle n we ook de binnensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan be zienswaardigheden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

On derweg 1 binnenrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnapering en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen reke ning!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drinken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

-------------------- --------------

----------------------------------

Informatie te l: 06-15214903 \; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

St ichting Samen Op Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

------------- ---------------------

sgwb-tz-SOP 143

LAST-MODIFIED:20211008T191848Z LOCATION:Hoofdweg 148\, 6744 WP Ederveen\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Rondje Ederveen (onder voorbehoud) TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20211110 DTEND;VALUE=DATE:20211111 DTSTAMP:20220705T192917Z UID:283um75o2rmi51m0eo59jn9jak@google.com CREATED:20210929T160811Z DESCRIPTION:

Steakhouse Cunera

----------------------------------

Een groepswandeling\; gemiddelde snelheid 5 tot 5\,5 km/h.

Afsta nd: 25 km. \;Starttijd: 10:00 uur stipt.

Inschrijfgeld:€ 4 \,00 Bondsleden SGWB en KWBN €1\,00 korting.

U kunt op het startburea u tussen ~ 9:00 uur en 10:00 uur inschrijven.

We proberen rond 16:00 uur te finishen!

Let OP: binnen-locaties kunnen/moeten om een coro na toegangsbewijs vragen!

----------------------------------< /p>

De tochten gaan veelal door de natuur met vooral onverharde maar ook verharde wegen.

Bij tochten in stedelijke omgeving zullen we ook de b innensteden laten zien en

extra aandacht schenken aan bezienswaardigh eden.

Honden en Nordic walkers niet toegestaan.

Onderweg 1 binn enrust en 1 of 2 wagenrusten.

Op de wagenrust krijgt u een versnaperi ng en wat te drinken.

De binnenrust is voor eigen rekening!

Het is op onze start- en rust-locatie niet toegestaan om-eigen etenswaren/drin ken te nuttigen.

----------------------------------

Ons motto: Niets moet\, maar niet alles mag!

----------------------------------< /p>

----------------------------------

Informatie tel: 06-15214903& nbsp\; \; \; 0318514586 \; \; \; \; / E-mail: cwseijn@casema.nl

Stichting Samen O p Pad groepswandelen\, website: https://www.samenoppad-wandelen.nl

---------------------------- ------

sgwb-tz-SOP 136

LAST-MODIFIED:20210930T210415Z LOCATION:Grebbeweg 1\, 3911 AS Rhenen\, Nederland SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Mooi Rhenen (onder voorbehoud) TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210817T063000Z DTEND:20210817T083000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:6gojieb568p3ibb46ph66b9k74sm6b9pcgom8bb3ccs6ad3375j32o9j6c@google.com CREATED:20210813T173157Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210813T173157Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:DAUDI TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210816T070000Z DTEND:20210816T130000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:cgo64d1m60o68b9lcgojib9k60smcbb2c4oj2bb6cgs3aphjc4sm4phmcc@google.com CREATED:20210809T155838Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210809T155838Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Massalha TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210729T100000Z DTEND:20210729T110000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:c8q30chn6lhj8b9n75hj8b9kc9h3ib9o6oqm8b9gckqj6ohg68o36e33co@google.com CREATED:20210728T100913Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210728T100913Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:MG TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210727T083000Z DTEND:20210727T100000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:chgjgd1j70qjibb16ph68b9k71h6cbb16li38bb671j64p9pc9im8d9k6o@google.com CREATED:20210720T152218Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210720T152218Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Uniquebikes TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210823T110000Z DTEND:20210823T140000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:cdi3cor56gs66bb1coo66b9kchi3cb9ocgqmab9i6cq30oplchhj2d9ick@google.com CREATED:20210714T141345Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210714T141428Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Vergadering SOP TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210707T070000Z DTEND:20210707T100000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:6hhj6d9n6gp30b9m6oq36b9k69imcb9o71i34b9lclijidj36li68c31c4@google.com CREATED:20210629T134951Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210629T134951Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Hans TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210629T080000Z DTEND:20210629T090000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:c8o64p316pijcb9hccsj0b9k65j68bb2cli3cb9kcopmaphg6go36e3574@google.com CREATED:20210623T103755Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210623T103755Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Unique bikes TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210813T180000Z DTEND:20210813T190000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:60o36chp70sj6b9h6kr3cb9k6sr3ib9pccp62bb56ks3epb4ckr62d9i74@google.com CREATED:20210618T173136Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210618T173136Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:1\,5 meter afschaf TRANSP:OPAQUE END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART:20210714T120000Z DTEND:20210714T130000Z DTSTAMP:20220705T192917Z UID:c5hjidb568pm4bb1cpi64b9k69j3ab9o6pi3cb9lc9j30ob268p30c9h6k@google.com CREATED:20210608T190958Z DESCRIPTION: LAST-MODIFIED:20210608T191144Z LOCATION:Veenbesstraat 2\, 3765 BA Soest\, Nederland SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:SOP Bestuursvergadering TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR