Lid worden van de SGWB?
Vul het formulier hieronder in.

Kosten:

Individueel volwassen: € 20,-.
Individueel jongere: € 0,85
Gezin: € 33,-.

Aanvrager

Partner

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Ook de SGWB dient aan deze Algemene verordening te voldoen. Met de bij inschrijving als lid verstrekte gegevens, verwerkt de SGWB deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • De SGWB verwerkt bij inschrijving als lid van de SGWB verschillende gegevens van haar leden, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum, emailadres en rekeningnummer (IBAN).
  • De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.
  • Voorbeelden voor de uitvoering en verbetering van diensten zijn:
    Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Als een lid van de SGWB niet akkoord gaat met deze wijze van verwerking, dan kan deze een email zenden aan de Ledenadministratie.