Het lidmaatschap van de SGWB  wordt voor een periode van één kalenderjaar aangegaan, met stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tot uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar.

De lidmaatschapskaart voor 2020 ontvangt u begin februari. Dit onder voorwaarde dat uw contributie is voldaan.

Als lid ontvangt u:

  • Korting bij de meeste onder auspiciën van de SGWB georganiseerde wandeltochten;
  • Jaarlijks, in november, gratis het SGWB Wandelprogramma van het volgende jaar;
  • Minimaal zevenmaal (7x) per jaar gratis het ledenmagazine SGWB Contact, waarin opgenomen; algemene informatie van de SGWB, de SGWB wandelagenda voor de komende periode en impressies van wandeltochten;
  • Verzekering bij  deelname (inschrijving) aan een SGWB wandeltocht;
  • Minimaal tweemaal per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een algemene vergadering van de SGWB. Met uw stem heeft u rechtstreeks invloed op het door de SGWB gevoerde beleid.
  • Een eigen SGWB App https://www.app-sgwb.nl/

 

Aanmelden lidmaatschap (sgwb.nl)

Tarieven

In onderstaand overzicht treft u de tarieven die door de SGWB gehanteerd per 01-01-2020

Persoonlijke leden…………………………………………………… € 18,00
Gezinslidmaatschappen……………………………………………. € 31,00
Wandelsportorganisaties:
Verenigingen………………………………………………………… € 22,00
– Senior leden   (vanaf 18 jaar) …………………………………… €   4,50
– Jeugdleden / per lid………………………………………………. €   0,85
Organisatie comités € 22,00
– Senior leden (max. 7 pers.) …………………………………….. €   4,50
Schoolvereniging / Speeltuinvereniging / andere Organisaties:
– Verenigingscontributie …………………………………………… € 17,00
– Senior leden (vanaf 18 jaar) ……………………………………. €   4,50
– Jeugdleden / per lid………………………………………………. €   0,85
SGWB Contact ……………………………………………………… €   5,00
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parelhoenstraat 46, 3815 AG Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2022 Sticht Gooise Wandelsport Bond. Alle rechten voorbehouden.