Erik Schepers Penningmeester
Petra van Genderen Secretaris
Monique van de Bunt  
Vacant Voorzitter