Erik Schepers Penningmeester
Petra van Genderen Secretaris
Sandra van Zeeland  
Vacant Voorzitter